Дебат "Селски райони", 13 май, БНР

С участието на Десислава Танева (ПП "ГЕРБ"), Албена Симеонова (ПП "Зелените") и експерта по темата Йопрдан Великов. Модератор - Иван Бедров.

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари