Дебат за Закона за горите с МЗХ, ИАГ, ГЕРБ, АБВ, Реформаторите и Зелените

На 23 юни 2015г., вторник, от 16 до 18 ч. в Културен център „Г-8“, инициативата „Зелени закони“ проведе дебат на политици и граждани по проблема с незаконния дърводобив под надслов „Ще спрат ли незаконния дърводобив промените в закона за горите?“. Участваха 20 граждани, НПО експерти от организаторите и Коалиция „За да остане природа в България“, както и политици. Макар че покани за дебата получиха всички парламентарни групи, в дискусията се включиха само депутати от управляващите партии и изпълнителната власт, както и от партията-експерт по темата – ПП Зелените:

·         Румен Желев - народен представител от ПГ ГЕРБ

·         проф. Иван Станков - народен представител от ПГ АБВ и зам.-председател на Комисията по земеделие и храни в 43 НС

·         доц. Христо Михайлов - експерт и член на ИС на ПП АБВ

·         Димитър Делчев - народен представител от ПГ Реформаторски блок

·         доц. Георги Костов - заместник министър в Министерството по земеделие и храни

·         инж. Тони Кръстев - Изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по горите

·         Петко Цветков - съ-председател на ПП Зелените

Дебатът се модерира от журналиста от „Дарик радио“ Пролет Велкова. От страна на организаторите от „Зелени закони“ тезите за нужните промени в Закона за горите представи експертът Тома Белев. Той изказа мнение, че предлаганите от МЗХ промени, разгледани на първо четене, са добри, но за ефективната превенция на незаконния дърводобив има нужда от допълнителни мерки, разработени в предложенията на „За да остане природа“ и „Зелени закони“ и представени на всички парламентарни групи. Към момента част от тях са внесени за разглеждане между първо и второ четене от ПГ БСП-Лява България и от независимия депутат Велизар Енчев.

Зам.-министър доц. Георги Костов изказа мнението, че предлаганите от изпълнителната власт промени са нужни, призова за подкрепата им от депутатите и изказа благодарност за организирания дебат, на който детайлите в законопроекта бяха обяснени. Заместник-министърът напомни, че горите освен природен, са и икономически ресурс и трябва да бъдат опазвани в баланс с ползването им. Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите инж. Тони Кръстев заяви, че проблемите са много, като по-големият въпрос за решаване са не сечите на дребно, а организираната престъпност в промишления дърводобив и призова за подкрепа от гражданското общество и от законодателите за обща борба с престъпленията в горите. Изпълнителният директор изтъкна, че някои от основните проблеми не са в правомощията на горската администрация, като много от тях се случват в юрисдикцията на общините. Експертът Тома Белев репликира, че поне нарушенията от шестте държавни дърводобивни предприятия трябва да бъдат контролирани и наказвани в системата на ИАГ. Депутатът от ГЕРБ и лесовъд Румен Желев навлезе в детайли в предлаганите в момента промени в Закона за горите: GPS проследяване на превозваната дървесина видеонаблюдение в разпределителните пунктове за дървесина, въвеждане на административна отговорност за юридически лица, а не само за физическите изпълнители на нарушенията, регламентиране на ползването на самозалесилите се земеделски земи и др. Представителите на управляващата партия се обединиха около тезата, че състоянието на горите към момента не е толкова лошо и гражданите трябва да помагат с активни, но добре обосновани сигнали.

Реплика от Петко Цветков от ПП Зелените представи тезата, че е нужна радикална реформа и отделяне на контрола от ползването, за да има реално намаляване на незаконния дърводобив.

Представителите на АБВ проф. Иван Станков (зам.-председател на ресорната комисия в 43 НС) и доц. Христо Михайлов заявиха, че тяхната политическа сила подкрепя промените в закона, но вижда и възможности за допълнения в бъдеще, особено от гледна точка на отделянето на ИАГ от МЗХ с оглед реални възможности за разполагане с бюджета и персонала, предназначен за системата на горите. Те се изказаха за създаване на Консултативен съвет за горите с участието на НПО.

Димитър Делчев от Реформаторския блок изказа подкрепата си за въвеждането на електронните системи с предлаганите промени в Закона за горите и за търсене на юридическа отговорност от юридическите лица-възложители на нарушенията, с възможните за България законови механизми. Той се изказа за търсене на все повече възможности за прозрачност и участие на гражданите и заяви готовност да разгледа предлаганите от НПО предложения за допълнения в закона.

Зам.-министърът на МЗХ доц. Георги Костов и изпълнителният директор на ИАГ инж. Тони Кръстев отново потвърдиха подкрепата си за бъдещо сътрудничество и разговори с широкото гражданско общество за съвместни усилия за опазването на горите и като пример за отвореното и прозрачно управление напомниха за вече съществуващия онлайн достъп до регистъра с разрешени сечи чрез сайта на ИАГ.

Разговорът се водеше в отворен диалог с присъстващите граждани и експерти, които се изказаха в подкрепа за по-голяма наказуемост на установените престъпления в горите, извършване на актуална инвентаризация на национално ниво на българските гори и решителни действия по проблемите с незаконния дърводобив, за които единствено управляващите политици имат необходимите инструменти.

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари