Дебат: Правосъдие за заменените държавни гори

снимка на Яна Дакова

Покана за дебат във връзка с конституционно дело № 16/2023 г. и пар. 3 от ПЗР на Закона за горите

Природозащитната инициатива „Зелени закони“, член на коалиция „За да остане природа в България“, има удоволствието да Ви покани на дебат на политици и граждани за законодателната уредба във връзка с държавните заменени гори, защитата им от урбанизация и все още течащата процедура за възстановяване на незаконната държавна помощ към заменителите, която те представляват, по силата на Решение №2015/46 от 2014 г. на Европейската комисия.  

Дебатът ще се състои на 29 ноември от 15 ч. в зала 3 на Дом на науката и техниката, ул. Раковски № 108.

Като член на коалиция от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа България“, инициативата „Зелени закони“ разработва становище на коалицията по покана на Конституционния съд по дело №16/2023 на КС и на основание чл. 20а от ПОДКС. Нашето становище установява неоснователност на искането на Висшия адвокатски съвет (ВАдвС) за установяване на противоконституционност на §3 от ПЗР на Закона за горите (обн. ДВ, бр. 19/2011), налагащ забрана за промяна на предназначението и застрояването в поземлени имоти в горски територии, които физически и юридически лица или общини са придобили от държавата в резултат на замени. 

Важни теми за законодателната забрана за урбанизация на заменените гори, които ще бъдат обсъдени, са:  

  • Спазване на принципите „пропорционалност“ и „справедливост“ на наложените ограничения върху властта  на частните собственици на заменени гори  
  • надделяващ обществен интерес по силата на чл. 15 (опазването на околната среда), чл. 18 (публично правната значимост и всеобща полезност на Черноморското крайбрежие, водите, горите и парковете с  национално значение), чл. 19 (гарантирането на еднакви правни условия за стопанска дейности,  предотвратяването на нелоялна конкуренция и защитата на потребителя), чл. 21 (защитата на земята, като  основно национално богатство) и др. от КРБ (КД №3/2001, КД №2/2013, КД №14/2020)  
  • защита на обществения интерес и изпълнение на Решение №2015/46 от 2014 г. на Европейската комисия  за възстановяване на държавата на незаконната държавна помощ.  

Прочетете пълният текст на становището на „Зелени закони“ по К.Д. №16/2023. 

Молим за потвърждение за Вашето участие до 25.11.2023 г. на електронна поща: zelenizakoni4@gmail.com 

Инициативата „Зелени закони“ се осъществява от 2014 г. досега от Сдружение за изследователски  практики. Тя поддържа експертни анализи върху природозащитните аспекти на политиките за  биоразнообразие, гори, устройство на територията, селски райони, енергетика и климат. Въз основа на  експертния мониторинг „Зелени закони“ развива от години кампании за гражданско участие и диалог с  политиците за „позеленяване“ на българските закони и политики в областите на устройството на  територията, биоразнообразието, горите, селските райони, климатичните политики и енергетиката.  Инициативата е член на природозащитната коалиция „За да остане природа в България“. 

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари