Дебат „Зелените закони в 48-мо Народно събрание", 13.12.2022 г.

На 13.12.2022 се проведе дебат между граждани и политици, организиран от инициативата Зелени Закони. Той даде възможност на граждани да зададат на народните си представители въпроси и да повдигнат важни за тях теми по приоритетите пред природозащитното  законодателство. В него се включиха депутатите Александър Дунчев, Николай Табаков и Цветелина Калинова Симеонова-Заркин и последният редовен министър на околната среда - Борислав Сандов. В дискусията политическите представители изказаха няколко ключови позиции:

Борислав Сандов (партия „Зелено движение“, част от обединение „Демократична България“) заяви твърда подкрепа и намерение да работи за „Справедлив преход“. България продължава да губи време, като бави процеса на преминаване от въглищна енергетика към модерна такава. Няма как да има отпуснати средства за справедлив преход, ако той липсва като цел. Ако в следващите 1-2 години тези дефицити не бъдат наваксани рискуваме да загубим милиарди.  Той постави акцент и върху опазване и устойчиво управление на горите в земеделските земи, защото тези територии са ключови за поддържане на здрави агроекологични системи. 

Александър Дунчев (депутат от „Продължаваме промяната“) поясни, че представителите на ПП нямат принципен проблем със затварянето на ТЕЦ-овете, което е напредък в дискусията. Той изложи и идеи за запазване на горите в земеделските земи, чрез прехвърлянето им в горския фонд, или регламентиране ползването им с цел устойчиво управление. Той подчерта, че към момента няма разписани лесоустройствени правила как се стопанисват гори в земеделски земи.

Народният представител Николай Табаков от партия „Демократи за силна България“, част от обединение „Демократична България“, който беше избран от един от трите въглищни региона в България (Кюстендил), се ангажира да съдейства за организирането на среща на депутатите от тези региони. Целта е да се обсъдят възможностите за "отпушване" на финансирането по линия на Фонда за справедлив преход. То бе блокирано от междуведомствени игри, заради които България вече загуби първия транш от 150 милиона евро. За Николай Табаков лични приоритети са опазването чистотата на въздуха от вредни производства, спиране на нелегално депониране на отпадъци и защитата на националния парк "Рила".

Участниците заявиха надежда Законът за биологичното разнообразие (ЗБР) да започне активно да се работи от Комисията по околна среда, въпреки че членовете ѝ не показват явно намерение за напредък в законодателния процес. Определянето на органи за управление на зоните от „Натура 2000“ чрез промени в ЗБР е и едно от условията за отпускане на средства от ЕС за националния План за възстановяване и устойчивост, уточниха участниците. В предложенията на законопроекта за ЗБР, разработен от екипа на Борислав Сандов и внесен в 48 Народно събрание от „Демократична България“ – като един от съвносителите е и Николай Табаков – се предлагат освен органи за управление и уточнение за изискванията към редовния научен мониторинг на биоразнообразието, като тази задача се вменява на конкретни академични специализирани звена. Цветелина Симеонова-Заркин уточни, че основните различия в позицията на „Продължаваме промяната“ по отношения на ЗБР е в определянето на органите на управление на регионално ниво. От ПП смятат, че те трябва да останат в рамките на  едно министерство, което да носи ясна отговорност за състоянието на „Натура 2000“ зоните, както и за административното, финансовото и кадровото обезпечаване на тяхното управление. Законопроектът за промени в ЗБР на „Демократична България“ обаче дава възможност като органи за управление да се определят в зависимост от конкретните целеви зони от „Натура 2000“ и звена на други ресорни министерства – например, дирекции на природни паркове (звена към Министерството на земеделието), когато площите им съвпадат със съответните зони от европейската природозащитна мрежа. И двете политически сили обаче се обединиха, че ЗБР трябва да бъде приет спешно като предусловия за изпълнение на важни проекти по националния План за възстановяване и Устойчивост, но уточниха, че за момента разглеждането му е блокирано от парламентарното мнозинство.

Именно затова участниците се обърнаха с призиви към аудиторията да отправя до тях въпроси към институциите, които те ще зададат като депутатски въпроси. Всички бяха единодушни, че гражданското участие в законодателния процес е определящо за политическата воля на народните представители.

Цветелина Симеонова – Заркин, депутат от Продължаваме промяната, отбеляза, че ако не можем да отгледаме здрави децата си, то работата като Народен представител губи смисъл за нея. От това следва, че емисиите трябва да се намалят като минимум с 40% и това е важно за хората в самите райони. Често се споменава риск от загуба на работни места, но по важния въпрос е как здравословно биха оцелели, ако не минем към този преход. В рамките на дискусията „Въздух за здраве“ в Народното събрание, експерти са изложили какви са всъщност последствията за нашето здраве. Има доказателства за много силни замърсявания в районите с ТЕЦ и това води до здравословни проблеми за местното население. Необходимо е актуализиране на нормите и адекватно измерване на нивата на замърсяване. Цветелина Симеонова – Заркин обяви също, че работи активно с граждански инициативи за достъпно и разумно ползване на термалните води в България, както и за по-ефективно законодателство срещу бракониерство, отровителство и други престъпления срещу дивата природа.

Бяха дискутирани и нужните промени ва Закона за устройство на територията (ЗУТ) – от гледна точка на гаранции, че няма да бъде продължена практиката на застрояване при липса на Общи устройствени планове (ОУП) на общините, че няма да се допуснат внесените законопроекти, разрешаващи бързо застрояване на планирани зелени площи заради забавяне в изкупуването от общините на частни терени, които са предвидени в ОУП за градски паркове и градини. Граждани повдигнаха и въпроса за продължаващата невъзможност по силата на ЗУТ да обжалват устройствени планове, тъй като законът не ги разпознава като „заинтересована страна“.

Александър Дунчев и Борислав Сандов призоваха за гражданска активност и участие в политическите процеси като единствена възможна сила, която да промени мотивацията на политическото мнозинство. Бе подчертано, че са нужни действия отвъд изпращане на становища и повече ангажираност от обществото по природозащитните теми, за да се постигне трайна промяна.

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари