Флашмоб "Пирин или как да отсечеш едно дърво в центъра на София", 11 юни 2015 пред Ректората, Софийски Университет

Трима актьори изиграха скеч с отсичане на дърво в центъра на София, за да покажат новите опасности пред вековните гори в Национален парк Пирин.
Дегизирани като строители, актьорите заградиха със сигнална лента старо дърво пред сградата на Ректората на Софийския университет. Те подпряха до него електрически триони, извадиха чертежи и започнаха да измерват дървото, готвейки се да го отрежат. С тази импровизирана сеч те искаха да покажат колко абсурдни посегателства към природата могат да се случват около нас, ако не се възпротивим. Скечът съпостави възможността за сеч дори в центъра на София с реално започващите сечи в отдалечени места в Национален парк Пирин около строежа на нов 6-седалков лифт, който не е включен нито в концесията за ски зона Банско, нито в Плана за управление на Национален парк Пирин и с който офшорна фирма придобива владение върху изключително държавна собственост. За тази заплаха за Пирин алармират през последната седмица с фотографии и сигнали до прокуратурата природозащитници  от коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“ и инициативата „Зелени закони“. Докато за посегателствата към Пирин до момента няма реакция от институциите, скечът пред Ректората на СУ актьорската „сеч“ бе спрян от гражданин. Той заяви, че старото дърво не трябва да се сече без причина и възмутен заяви: „набор ми е“, след което разкъса надписа, поставен от импровизираните секачи за обозначаване на дървото за отсичане. С това  актьорският скеч показа, че от гражданите зависи институциите да спазват закона и че е важно всички да бъдем активни при опазването на общото ни природно наследство.
За повече информация за заплахите пред Пирин:
http://www.zelenizakoni.com/novini/posleden-priziv-km-drzhavata-da-spre-...
http://forthenature.org/news/3346

Флашмобът се осъществи от инициативата "Зелени закони" в рамките на проекта  “Граждански мониторинг за по-зелени закони и устойчиво управление на природните ресурси„, който се финансира от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.  Инициативата "Зелени закони"  работи в партньорство с коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България"

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари