ГЕРБ, Реформаторите и Зелените в дебат за териториалното устройство

Във вечерта преди деня за размисъл за изборите за Европейски парламент 2014 г, ПП "ГЕРБ" (Лиляна Павлова), Реформаторският блок (Прошко Прошков) и ПП "Зелените" (Андрей Ковачев) обещават бъдещи инициативи за устройство на територията и анализират нуждите по тази тема от гледна точка на опазването на околната среда с помощта на експерта Тома Белев и модератора Иван Бедров и с участието на граждани в публичен дебат от серията "Да говорим (на) открито" на Сдружение за изследователски практики.

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари