Гласовете на Синеморец

Имаме нужда от вашата подкрепа, за да спасим Синеморец и едни от последните незастроени места по Черноморието. Можете да подкрепите работата ни за оспорване на бъдещите строежи в община Царево тук

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари