Има ли дебат за климата? Има ли той национално ниво?

Заповядайте на дебат по политиките на България по отношение на климатичните промени - 8 май, БНР, 18 ч.

Участници: Антоанета Йотова (експерт "Климатични промени" на Сдружение за изследователски практики), политици (очакваме потвърждение), граждани. 

Модератор: Иван Бедров.

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари