10 години Зелени закони – промени ли се нещо?

снимка на Яна Дакова

С гордост и вълнение обявяваме, че инициативата „Зелени Закони" навършва 10 години. През целия този период активно работихме за създаването на устойчиви политики за управление на природните ресурси, насърчавахме участието на гражданското общество в развитието на екологичното право и се стремяхме да улесним диалога със законодателите. Ще поговорим с поглед назад към тези години и надежда за вдъхновение занапред – в сряда, 6 март от 19 ч. в залата на Резонатор на адрес: ул. 20 април № 13.

  • Какви са резултатите дотук след множеството анализи, срещи с граждани и дебати с политици по конкретни казуси, свързани с екологичните политики на България?
  • Нарасна ли интересът на народните представители към проблемите, с които се борим – опазването на Черноморското крайбрежие, заменките на гори, осигуряването на чиста и безопасна околна среда и много други? 
  • Разбира се, дейностите ни целят не само да подчертаят проблемите, но и да допринесат за тяхното решаване. Какви промени в законодателството се случиха, които отразяват нашите усилия за опазване на природата? 

Отправяме покана за дебат, посветен на дейността ни към всички заинтересовани, нашите партньори от гражданското общество, активисти и политици, които през тези 10 години са подкрепяли наши каузи. Присъединете се към нас, за да направим равносметка на свършеното, да разгледаме ключови теми и казуси, които сме засегнали и да обсъдим бъдещето на екологичната и правозащитна работа.

Ще ви очакваме от 19:00 ч. на 6 март 2024 г. в Резонатор (ул. 20-ти април № 13).

Молим за потвърждение за Вашето участие на електронна поща: zelenizakoni4@gmail.com 

Инициативата „Зелени закони“ се осъществява от 2014 г. досега от Сдружение за изследователски  практики. Тя поддържа експертни анализи върху природозащитните аспекти на политиките за  биоразнообразие, гори, устройство на територията, селски райони, енергетика и климат. Въз основа на  експертния мониторинг „Зелени закони“ развива от години кампании за гражданско участие и диалог с  политиците за „позеленяване“ на българските закони и политики в областите на устройството на  територията, биоразнообразието, горите, селските райони, климатичните политики и енергетиката. Инициативата е член на природозащитната коалиция „За да остане природа в България“.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари