30 организации се обединихме с искане за прозрачност и достъп до правосъдие за оценките за въздействие върху околната среда

снимка на Вера Стаевска

Днес от "Зелени закони" внесохме в 47 Народно събрание становище в подкрепа на проекта за изменение на Закона за опазването на околната среда (ЗООС), с който се предлага изпълнение на европейски директиви и международни задължения на България за по-качествени оценки за въздействие върху околната среда. До момента 30 доказани и активни граждански организации се подписаха в подкрепа на по-добрия достъп до правосъдие, когато става дума за оценяване на влиянието на даден инвестиционен проект върху природата. Според становището правителството не би трябвало да може да лишава гражданите от право на обжалване на втора инстанция като приема за "национални обекти"  определени инвестиционни проекти.

На снимката: Проектът Яденица беше приет като "национален обект", въпреки риск от земетресения и трайно обезводняване на множество реки в Национален парк "Рила". Поради липса на достъп до обжалване на втора инстанция, той бе спрян едва след жалби до европейските институции, след години разходи в проектиране. Източник: НЕК.

Искането ни за прозрачност на интересите зад инвестиционните проекти и достъп до правосъдие чрез подобряването на Екологичната оценка на планове и програми (ЕО) и на Оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) е от изключителен интерес за българското общество. Законовата уредба в тази сфера трябва – макар и със закъснение – да изпълни европейски и международни изисквания. В интерес на българското общество е чрез качествен ЗООС да се постигне целта за запазване на природното богатство като необходим ресурс не просто за устойчиво развитие, но и за оцеляването на човечеството в контекста на климатична криза. В допълнение, изпълнението в ЗООС на основни официално подкрепени от България стандарти за достъп до правосъдие, гражданско участие и достъп до информация за околната среда е необходимо за постигане на горната цел. Ето защо широк кръг граждански организации се обединиха около становището, което можете да прочетете в прикачения документ

Подписали становището досега са:

 1. Вера Стаевска, Председател на УС на Сдружение за изследователски практики, ръководител екип "Зелени закони"

 2. Елеонора Йосифова, Председател на УС на Българска асоциация за алтернативен туризъм

 3. Румяна Иванова, Изпълнителен директор на Българска фондация   Биоразнообразие

 4. Деница Петрова, Директор на “Грийнпийс” - България

 5. Любомира Колчева, Директор на Фондация "ЕкоОбщност" 

 6. Златка Николова, Председател на УС на Сдружение “Зелени Балкани”

 7. Любомир Попйорданов, Председател на УС на “Планини и хора - асоциация на планинските водачи в България”

 8. Атанас Славов, Председател на фондация „Човешката библиотека“

 9. Симеон Арангелов, Изпълнителен директор на Асоциация на парковете в България

 10. Веселина Кавръкова, Изпълнителен директор на WWF България

 11. Надя Шабани, Български център за нестопанско право

 12. Георги Генчев, Фондация „Програмен и аналитичен център за европейско право“

 13. Любен Кулелиев, Председател на Сдружение “Център за неформално образование и културна дейност АЛОС”

 14. Владимир Димитров, Председател на Сдружение “Зелена Странджа”

 15. Елена Цингарска, Сдружение за дива природа БАЛКАНИ

 16. Красимира Величкова, Български дарителски форум 

 17. Данита Заричинова и Ивайло Попов, членове на Управителния съвет на Екологично сдружение “За Земята”

 18. Ангел Буров, Председател на сдружение “Съюз на урбанистите в България”

 19. Руслан Зарев, Председател на УС на сдружение “Трънско туристическо дружество”

 20. Румяна Боянова, Председател на сдружение “България за Трънско”

 21. Веселка Христамян, ФБ платформа “Дишай Пловдив”

 22. Иван Белчев, Председател на УС на Екологично сдружение "Дишай, Русе"

 23. Роман Рачков, Председател на "Българска асоциация за биологична растителна защита" 

 24. Николай Мирчев, Председател на Сдружение "Дишай, Добруджа" 

 25.  Ваня Захариева, Председател на Сдружение "Дишай, Девня"

 26. Наталия Димитрова, ФБ платформа 'Благоевград диша' 

 27. Ваня Рътарова, Изпълнителен директор на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП)

 28. Ива Таралежкова, председател на УС на Форум Гражданско Участие

 29. Ивайло Велинов, председател на сдружение "Дишай, Перник"

 30. Атанас Русев, председател на сдружение “Да запазим Корал”

 

Прикачени файлове: 
PDF icon npo_stanovishte_zoos.pdf

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари