8 спешни промени за защита на Черноморието предлагаме от Зелени закони и "За да остане природа"

снимка на Вера Стаевска

Днес от 17 ч. в Народното събрание граждани и политици ще обсъдим промени в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие в дебат под надслов "КАК ДА ОПАЗИМ БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРИЕ". Дебатът може да бъде проследен на живо през стрийминг от страницата във фейсбук на "Зелени Закони" - тук. Събитието се организира от депутата от "Зелено движение" Даниела Божинова и от природозащитната инициатива „Зелени закони“, член на коалиция "За да остане природа в България".

За участие на живо са записани 40 граждани и активисти от различни организация, като са потвърдили участие няколко депутата от ПГ на "Продължаваме промяната - Демократична България" и от ПГ на ГЕРБ. Свои законопроекти за промени в ЗУЧК, внасяни в предходни Народни събрания, ще представят Крирл Петков ("Продължаваме промяната") и Борислав Сандов ("Зелено движение").

Приоритетните промени в ЗУЧК, които от "Зелени закони" и "За да остане природа в България" ще настояваме да видим в планирания законопроект за промени в ЗУЧК, са:

1. Защита на всички видове дюни

 • Във всеки етап от тяхното развитие - от зараждащи се до облесени
 • Разширяване на обекта на защитата по ЗУЧК до всички видове дюни, защитени от “Натура 2000”
 • „дюни”= дюнни местообитания, съгласно дефинициите на Натура 2000
 • Ускорено завършване на процеса за картиране на всички дюни в срок до 2 години и и регламентиране на регулярен  процес за актуализация на техните граници на всеки 5 години.

 

2. Въвеждане изрично и за всички дюни на

 • Забрана за унищожаване и увреждане

 

3. Ограничено и временно поставяне на преместваеми обекти

 • Преместваемите обекти в зона А да не присъстват на терен извън туристическия сезон от 1 май до 1 октомври
 • Преместваемите обекти да се преместват – реално – през периода октомври-април

 

4. Предоставяне на стопанисването на плажовете на общините

 • Прекратяване на концесиите, обичайно без  вписани в договорите инвестиции
 • Твърде дългосрочно предоставяне на държавна собственост на определени фирми при концесиите – 10 и 15 години
 • По-отговорно управление на плажовете с грижа за местния туризъм и среда за живот

 

5. Създаване на фонд за изкупуване на частни имоти в зони „А“ и „Б“ по ЗУЧК

 • Финансиране на фонда чрез увеличени глоби по ЗУЧК.
 • Налагане на конституционното изискване за публична държавна собственост  
 • Изкупуване с предимство на имоти с местообитания от „Натура 2000“ и в територии в близост до плажовете за природосъобразен туризъм
 • Обявяване на нови плажове за природосъобразен туризъм

          

6. До 2 км от плажовете за природосъобразен туризъм да се забрани:

 • Строителство, вкл. на инфраструктурни обекти (с изключение на някои видове пътища)
 • Поставяне на преместваеми обекти

 

7. Стратегически решения

 • Създаване на цялостна териториална визия за устройство на Черноморието като задължителна рамка за ОУП на черноморските общини
 • Ограничаване на ново строителство в ивицата на 2 км от брега
 • Определяне на МОСВ като отговорна институция за опазване на дюните извън плажовете (вместо областните управители)

    

8. Стопанисване на имоти в близост до плажовете

 • Отпадане на поправката в ЗУЧК от 2019 г. (чл. 10а), изискващ специални места за бивакуване, след което частните собственици ще могат да отдават свободно имотите си за бивакуване по реда на съществуващите закони
 • Допълнителен контрол за разполагане на биваци и МПС в зона „А“ в нарушение на законите от отговорните институции

 

 

 

Прикачени файлове: 
Файл 20230518_factsheet_zuchk_zelenizakoni_forthenature.docx

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари