844 дървета маркирани за сеч в "Борисовата градина"

снимка на Вера Стаевска

Утре еко-комисията към Столичния общински съвет ще разгледа маркирането за сеч в парк "Борисовата градина" (т. 8 в Дневен ред тук ). Очаква се да се одобрят за сеч над 800 дървета (всички маркирани за сеч дървета можете да видите на картата тук ), маркирани като "опасни" - само в периметъра между стадион "Българска армия"/ бул. "Яворов"/ бул. "Драган Цанков"/ бул. "Христо и Евлоги Георгиеви". По случайност, може би, в същия този периметър проектът за ПУП на парка предвижда строителни дейности на административна сграда, паркинг и други (виж проекта за участъка тук). При мониторинга на маркираните за сеч дървета колеги от Българското дружество за защита на птиците и коалиция "За да остане природа в България" изготвят възражения, както следва (виж пълното становище в прикачен файл):

"...2.1. Заключения въз основа на хронологичната справка:

  • Изготвена е инвентаризация, която по съществото си за стопанско ползване и като документ е незаконосъобразна и не отговаря на функциите на парка;
  • По начина, по който е изготвена, инвентаризацията не е функционална за идентифициране на сухите, гнили и опасни дървета, които следва да бъдат премахнати. За тази цел бяха разработени ефективни критерии от Комисията по приемане на маркирането.
  • Има съществени разминавания между твърденията на общината за броя на маркираните дървета и установените на терен факти, което подлага на риск доверието и конструктивното сътрудничество с общината."

Според оценката на експертите (виж анекс към становището с бележки по всяко от маркираните дървета) 46 от тези маркирани за сеч дървета трябва да бъдат опазени като биотопни (стоящи мъртви или живи дървета със специални характеристики, осигуряващи местообитания за други живи организми и важни за биоразнообразието според горскостопанската практика - виж ръководството на "Зелени балкани" за определяне и запазване на дървета, важни за биоразнообразието

Прикачени файлове: 
PDF icon pismo_so_borisova_2_171103_all.pdf

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари