Александър Дунчев подкрепи със законопроект становищата на "Зелени закони" и "Грийнпийс" за допълнение на ЗЕВИ

снимка на Петко Ковачев

Преди няколко дни от "Зелени закони" разработихме заедно с депутата Александър Дунчев ("Продължаваме промяната") законови предложения, въз основа становищата и предложенията на нашия екип и колегите от "Грийнпийс", подадени преди месец към предложения на управляващата формация за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ).  Предложенията доразвиват законопроекта на група депутати от "Продължаваме промяната" и стъпват на вече подаденото наше становище, внесено в НС на 21 април т.г.

Внесеният от депутата Дунчев вчера законопроект стъпва на нашите предложения, които директно подомагат обикновените хора,желаещи да си инсталират ВЕИ за собствено ползване - напр., солари на покрива. Финалният вариант на депутата обединява предложенията на "Зелени закони" и становище на "Грийнпийс", внесено през април към същия законопроект.

Направените от нас предложения конкретизират някои задачи и отговорности на институциите при правенето на политиките за енергията от ВИ и практическото им обвързване с политиките по климата и по опазване на околната среда. Особено важно е да се гарантира точното и навременно отчитане на приноса на енергията от възобновяеми източници (т.нар. ВЕИ) за собствени нужди към постигането на националните цели за енергетиката и климата. За да се освободи ВЕИ за собствени нужди, предлагаме до края на годината да се проведе законово уреден процес по преглед и "прочистване" на цялото релевантно законодателство, така че след това Народното събрание да бъде облекчено и в спешен порядък да гласува необходимите промени.

Колегите от "Грийнпийс" са внесли важните за развитието на ВЕИ сектора и в частност на малките ВЕИ определения за "нетно измерване", "общност за възобновяема енергия" и "производител/потребител".

Прикачени файлове: 
PDF icon 47-254-04-181.pdf

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари