Борисовата градина: районните администрации са приели експертни становища, Столична община ще решава

снимка на Бояна Василева

На 30 март инициатива Зелени закони и Марта Георгиева (общински съветник от ДБ) организирахме среща с районните кметове на Средец - Трайчо Трайков и на Лозенец - Константин Павлов, на която обсъдихме как са отразени гражданските становища по проекта за подробния устройствен план (ПУП) за Борисовата градина. На срещата не присъства районният кмет на Изгрев - д-р Делян Георгиев, въпреки че беше потвърдил своето участие.

Домакин на срещата беше районната администрация "Средец", като в срещата участваха и нейният главен архитект арх. Кристиан Яричков и заместник-кметът по строителство на района - арх. Николай Христов. В срещата се включиха и още граждански активисти, работещи от години по темата за устройството на Борисовата градина - Веселин Кирев от Гражданската инициатива за релсов обществен транспорт, Радост Маринова от сдружение "Велоеволюция", Гергана Пирозова, която е администратор на фейсбук групата "Да спасим Борисова градина", както и Никол Момчилова - стажант на "Зелени закони" и бакалавър по урбанистика.

Целта на срещата бе получаване на обратна връзка във връзка с над 1200 (според изпратените до нас входящи номера от НАГ на граждани, възприели частично примерното становище на "Зелени закони") становища за ПУП на парк "Борисова градина", както и получаване на информация за официалните становища, изпратени по конкретните бележки от районните администрации във връзка с финалното заседание на Експертния съвет към Столична община (ОЕСУТ). Стана ясно, че дори и препоръките на ОЕСУТ няма да имат окончателна тежест, а решението дали да се утвърди проектът, въпреки хилядите граждански възражения, ще бъде на политическо ниво и зависи от главния архитект на столицата арх. Здравко Здравков и от кмета Йорданка Фандъкова.

По данните на районните администрации гражданските становища, постъпили в район Средец, са 1025, а в район Лозенец - 1000. Приложени по-долу са протоколите от Районите експертни съвети по устройство на територията (РЕСУТ) на р-н Средец и р-н Лозенец, които обобщават постъпилите становища и дават свое експертно становище. Приложените становища от РЕСУТ са в синхрон с исканията на гражданите, като се набляга изрично на една от целите на плана да възстанови публичния характер на частните имоти.

В срещата коментирахме и нуждата държавата да се включи в решаването на проблема с връщането на частните имоти като общински, както финансово, така и институционално чрез актуализиране на собствеността в кадастъра. Районните кметове потвърдиха, че към момента не се обсъжда бюджетът на Столична община да включи необходимите средства за отчуждаване на частни имоти, които към момента съществуват в границите на парка, нито изобщо на частни имоти, предвидени за озеленяване в Общия устройствен план на столицата.

В обобщение на предстоящите събития във връзка с Борисовата градина, стана ясно, че предстои заседание на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) в Направление Архитектура и градоустройство в Столична община, който ще разгледа становищата от РЕСУТ на районните администрации, както и мнения на представители на експертни организации в сферата на архитектурата и градоустройството. След това заседание протоколите и решенията от ОЕСУТ се представят на кмета на Столична община и Столичния общински съвет, които взимат финалното решение за приемане или промяна на проекта на ПУП. 

Въпреки експертните решенията и протоколи на РЕСУТ и ОЕСУТ, главният архитект и кметът на СО (като възложител) могат да не се съобразят с тях и да приемат така представения план без забележки. Тоест, до голяма степен съдбата на Борисовата градина зависи от политическата воля на управляващите.  В тази връзка от "Зелени закони" призоваваме гражданите на София да не спират да изразяват своето мнение,така че то бъде чуто от политическите им избраници в общинската администрация.

Предстои също и преценка за нуждата от извършване на Екологична оценка на плана от РИОСВ. При вероятното предстоящо извършване на екологична оценка отново предстои и обществена консултация.

По време на срещата направихме и кратка презентация на проблемите в проекта за ПУП на Борисовата градина, изготвена от Марта Георгиева, ланд. арх. Бояна Василева и Никол Момчилова.

Представената карта показва, че повече от 90% от територията на парк Борисова градина е недвижима културна ценност защитена от Закона за културното наследство като паметник на градинско-парковото изкуство със следните части: резреват (представителна част и Дендрариума, оцветено в червено на картата), охранителна зона (стадиони и лесопарк - в синьо на картата) на резервата и изкуствено залесяване (културите и разсадниците Княз Борис - лесопарковата част, в цвят резеда на картата). В резервата се изключва всякакво строителство на архитектурни обекти, спортни съоръжения и игрища, в охранителната зона на резервата не се допуска ново строителство и ремонт на съществуваща застройка, спортни игрища без съгласуване на министъра на културата или оправомощени от него длъжностни лица след писмено становище на НИНКН.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари