Борисовата градина: районните администрации са приели експертни становища, Столична община ще решава

снимка на Бояна Василева

На 30 март инициатива Зелени закони и Марта Георгиева (общински съветник от ДБ) организирахме среща с районните кметове на Средец - Трайчо Трайков и на Лозенец - Константин Павлов, на която обсъдихме как са отразени гражданските становища по проекта за подробния устройствен план (ПУП) за Борисовата градина. На срещата не присъства районният кмет на Изгрев - д-р Делян Георгиев, въпреки че беше потвърдил своето участие.

Домакин на срещата беше районната администрация "Средец", като в срещата участваха и нейният главен архитект арх. Кристиан Яричков и заместник-кметът по строителство на района - арх. Николай Христов. В срещата се включиха и още граждански активисти, работещи от години по темата за устройството на Борисовата градина - Веселин Кирев от Гражданската инициатива за релсов обществен транспорт, Радост Маринова от сдружение "Велоеволюция", Гергана Пирозова, която е администратор на фейсбук групата "Да спасим Борисова градина", както и Никол Момчилова - стажант на "Зелени закони" и бакалавър по урбанистика.

Целта на срещата бе получаване на обратна връзка във връзка с над 1200 (според изпратените до нас входящи номера от НАГ на граждани, възприели частично примерното становище на "Зелени закони") становища за ПУП на парк "Борисова градина", както и получаване на информация за официалните становища, изпратени по конкретните бележки от районните администрации във връзка с финалното заседание на Експертния съвет към Столична община (ОЕСУТ). Стана ясно, че дори и препоръките на ОЕСУТ няма да имат окончателна тежест, а решението дали да се утвърди проектът, въпреки хилядите граждански възражения, ще бъде на политическо ниво и зависи от главния архитект на столицата арх. Здравко Здравков и от кмета Йорданка Фандъкова.

По данните на районните администрации гражданските становища, постъпили в район Средец, са 1025, а в район Лозенец - 1000. Приложени по-долу са протоколите от Районите експертни съвети по устройство на територията (РЕСУТ) на р-н Средец и р-н Лозенец, които обобщават постъпилите становища и дават свое експертно становище. Приложените становища от РЕСУТ са в синхрон с исканията на гражданите, като се набляга изрично на една от целите на плана да възстанови публичния характер на частните имоти.

В срещата коментирахме и нуждата държавата да се включи в решаването на проблема с връщането на частните имоти като общински, както финансово, така и институционално чрез актуализиране на собствеността в кадастъра. Районните кметове потвърдиха, че към момента не се обсъжда бюджетът на Столична община да включи необходимите средства за отчуждаване на частни имоти, които към момента съществуват в границите на парка, нито изобщо на частни имоти, предвидени за озеленяване в Общия устройствен план на столицата.

В обобщение на предстоящите събития във връзка с Борисовата градина, стана ясно, че предстои заседание на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) в Направление Архитектура и градоустройство в Столична община, който ще разгледа становищата от РЕСУТ на районните администрации, както и мнения на представители на експертни организации в сферата на архитектурата и градоустройството. След това заседание протоколите и решенията от ОЕСУТ се представят на кмета на Столична община и Столичния общински съвет, които взимат финалното решение за приемане или промяна на проекта на ПУП. 

Въпреки експертните решенията и протоколи на РЕСУТ и ОЕСУТ, главният архитект и кметът на СО (като възложител) могат да не се съобразят с тях и да приемат така представения план без забележки. Тоест, до голяма степен съдбата на Борисовата градина зависи от политическата воля на управляващите.  В тази връзка от "Зелени закони" призоваваме гражданите на София да не спират да изразяват своето мнение,така че то бъде чуто от политическите им избраници в общинската администрация.

Предстои също и преценка за нуждата от извършване на Екологична оценка на плана от РИОСВ. При вероятното предстоящо извършване на екологична оценка отново предстои и обществена консултация.

По време на срещата направихме и кратка презентация на проблемите в проекта за ПУП на Борисовата градина, изготвена от Марта Георгиева, ланд. арх. Бояна Василева и Никол Момчилова.

Представената карта показва, че повече от 90% от територията на парк Борисова градина е недвижима културна ценност защитена от Закона за културното наследство като паметник на градинско-парковото изкуство със следните части: резреват (представителна част и Дендрариума, оцветено в червено на картата), охранителна зона (стадиони и лесопарк - в синьо на картата) на резервата и изкуствено залесяване (културите и разсадниците Княз Борис - лесопарковата част, в цвят резеда на картата). В резервата се изключва всякакво строителство на архитектурни обекти, спортни съоръжения и игрища, в охранителната зона на резервата не се допуска ново строителство и ремонт на съществуваща застройка, спортни игрища без съгласуване на министъра на културата или оправомощени от него длъжностни лица след писмено становище на НИНКН.

Прикачени файлове

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари