Дискусията за подробния устройствен план на Борисовата градина не отговори на важните въпроси

снимка на Бояна Василева

Важните въпроси за бъдещето на Борисовата градина останаха без отговор и по време на т.нар. “заключителна дискусия” за проекта на подробен устройствен план (ПУП) на парка, организирана в четвъртък вечер от общинската администрация. Не бе отговорено на въпросите на гражданите за ползването на частните имоти, планирано строителство и опазването на биоразнообразието на парка, с обяснението, че тепърва ще се уточняват. По процедура следващ етап е експертният съвет на общината в рамките на един месец от крайния срок за получаване на становищата от гражданите, след което експертния съвет трябва да отхвърли или приеме проекта. А самият подробен устройствен план, съгласно Закона за устройството на територията, се одобрява с решение на общинския съвет по доклад на кмета на общината в едномесечен срок след приемането на проекта за подробен устройствен план от експертен съвет. Гражданското недоволство към момента показва, че решение за одобрението на проекта за ПУП ще срещне отпор и протести под различна форма.

Дискусията се проведе онлайн и започна с гаф на организаторите. Голяма част от участниците, близо 130 от общо 350 души, се озоваха в грешен линк и изпуснаха първия половин час от представянето на плана. Впечатление направи и фактът, че общината не беше успяла да обясни ясно, че предмет на обсъждането не е изграждането на нов стадион на ЦСКА и много привърженици на този отбор бяха дошли с цел да научат отговора на въпроса кога ще бъде обновен стадионът им. 

Дали нарочно, или без да искат, общинските власти не успяват да изяснят тези подробности и по този начин, феновете се решават, че всяка забележка срещу плана, е опит да се спре обновяването на стадиона им. Всъщност, въпросите около проекта за нов план нямат отношение към стадиона, доколкото той е с издадена виза за реконструкция и проблемите, които трябва да се решат там, са другаде.

Вместо да получат отговор обаче, въпросите на гражданите за плана бяха отложени от проектанта арх. Атанас Ковачев и главният архитект на Столична община Здравко Здравкова. Първият въпрос, който си зададоха гражданите, е защо от това обсъждане отсъства кметът на Столична община - г-жа Йорданка Фандъкова, след като се решава съдбата на най-големия парк в самия център на София. Вторият въпрос бе дали онлайн дискусия в изказвания до две минути от граждани и експерти е най-подходящият формат и дали подобно обсъждане трябва да се превръща в надвикване с футболна агитка, на която не ѝ е обяснено достатъчно ясно, че не там е мястото да се бори за стадиона си, а трябва да се обърне към други организации и институции.

Следващите въпроси са по-същество по плана и се съдържат в онези над 1200 становища, изпратени от граждани по инициатива на “Зелени закони”. Тези въпроси бяха повдигнати частично в рамките на ограниченото време, с което разполагаха, от Иван Радев от инициативата “Зелени закони”, Гергана Пирозова от групата “Да спасим Борисовата градина”, от общинската съветничка Марта Георгиева. Възражения по плана изрази и друг общински съветник - Борис Бонев, както и кметът на район Средец Трайчо Трайков.

Бяха игнорирани забележките, че представеният проект не отговаря на Заданието, прието от общинския съвет, на концепцията, с която е спечелен конкурсът,  и на Договора със спечелилото архитектурното дружество, неизменна част от който са задължителните препоръки на журито. Проектът предлага ново строителство, включително и в резервата и в защитените като паметник лесопаркови части в нарушение на Закона за културното наследство, като и големи УПИ-та и паркинги, което е в противоречие с дадените му задачи. 

Всички признаха, че планът не решава въпроса с частната собственост в парка. Този въпрос е дългогодишен, но е основен. От него зависи каква част от парка ще остане парк и дали нови парчета няма да бъдат заграбени и застроени. Единственият ангажимент, който чухме на тази среща, бе проектантът да поправи грешката си и да не предвижда детски площадки и други съоръжения върху частни имоти в парка. Самият архитект Ковачев каза, че това е било грешка и обеща да премести тези проекти. Предстои да видим как това ще се случи на практика. В бъдеще време останаха да се решават и всички други въпроси - ще има ли адекватна стратегия за биоразнообразието, ще има ли екологична оценка на плана, ще се правят ли нови паркинги, ще се строи ли в лесопарковата част.

Докато по темата за новите паркинги, проектантът каза, че има разногласия между гражданите. Той изобщо не отговори на притеснението, че привидения подземен паркинг под Капитолия ще е нефункционален и при големи спортни събития ще води до сериозно блокиране на трафика по бул. Драган Цанков и в центъра на София. Не стана ясно и как ще се осъществяват сечите в парка, дали ще се оценява индивидуално всяко дърво, или пак ще се сече наред. Друга неяснота е относно новото строителство и преместваемите обекти в парка - каква ще е гъстотата и изследвана ли е изобщо необходимостта.

Всичко това остана да се доизбистря. Следващата стъпка ще е е проектът да се гледа на експертен съвет, като няма особена яснота какво ще се случи след това с него. Как ще бъде преработен и дали ще бъде подложен на екологична оценка. Всяко прибързано приемане на плана, без решаване на проблемите в него, може да доведе до дълги съдебни саги, а и до разпарчетосване и унищожаване на големи части от Борисовата градина и ще бъде в ущърб на всички граждани на София и в услуга единствено на шепа олигарси с имоти в парка. От “Зелени закони” ще следим развитието и ще ви уведомим за вскякави бъдещи действия, като сме в готовност да организираме дори протести, ако планът не бъде адекватно преработен.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари