Държавата крие колко пари е получила от облагодетелствали се от заменките

снимка на Иван Радев

Инициативата “Зелени закони” внесе искане за достъп до обществена информация, чрез което настоява Министерството на земеделието да разкрие кои собственици на заменени гори са възстановили на държавата сумите, които тя им е поискала като компенсация за надвзетата държавна помощ и какъв е размерът на тези суми. От Министерството на земеделието, храните и горите са посочили пред в. “Капитал”, че четирима от заменителите на гори са възстановили помощта, потвърдена от ЕК за неправомерна държавна помощ.

Съгласно чл. 42 от Закона за държавните помощи Министерството на земеделието е длъжно да информира министъра на финансите в срок от седем дни за възстановената неправомерна държавна помощ и той да го отрази това обстоятелство в публичен регистър. Тази информация обаче липсва в регистъра на Министерството, управлявано от Владислав Горанов. 

По тази причина се налага да изискаме данните по реда на Закона за достъп до обществена информация. В същото заявление поискахме от министър Десислава Танева да посочи и дали има случаи, в които вместо държавата да получи пари от бизнесмените, възползвали се от заменките на гори, тя им е възстановила “надплатени” суми. Въпросът ни е свързан със скандалните оценки, изготвени от държавната фирма “Агролеспроект ЕООД”, според които в редица случаи разпокъсаните парцели във вътрешността на страната, които известни бизнесмени са дали на държавата, са по-скъпи от имотите на морския бряг или в най-популярните планински курорти, които са получили. И вместо да върнат пари на държавата, частните собственици би трябвало да получат от нея. Припомняме, че бе направен опит тези оценки да бъдат скрити и получихме достъп до тях, едва след като съдът се произнесе по дело, заведени от природозащитната организация WWF и задължи Изпълнителната агенция по горите да ги публикува. 

В друго писмо се обърнахме и към министъра на финансите Владислав Горанов. Бяхме поискали от Горанов да спре изпълнението на решението за възстановяване на надвзетата държавна помощ в неприемливите размери, определени от “Агролеспроект ЕООД”. От Министерството на финансите ни отговориха обаче, че правомощията им са ограничени до обмена на информация относно неправомерната държавна помощ. 

С писмото припомняме на министър Горанов, че в законовите му правомощия е не само обменът на информация, но и това да дава указания за прилагане на закона и да следи дали не се отпускат нови държавни помощи, което налага Министерството на финансите да предприеме две много важни стъпки - 1. да информира Европейската комисия относно данните за нова незаконна държавна помощ, произтичаща от значително разминаване между пазарните цени и сумите, които Министерството на земеделието е поискало да получи като компенсация за незаконната държавна помощ. 2. Да даде методически указания, които би следвало да включват спиране на процедурата по възстановяване на помощта и изготвяне на нови независими оценителски експертизи от лица, които не са подчинени на оператора на помощта - Министерството на земеделието, храните и горите.

Припомняме, че случаят се разследва и от прокуратурата. Зелени закони предоставя на всички власти своите анализи и данните, с които разполага, с цел защита на обществения интерес и  българската природа.

История на случая:

С Решение на ЕК от 5.09.2014г. относно схема за държавна помощ № SA.26212 (2011/C)  като неправомерна държавна стойност са обявени 132 разпоредителни сделки за замяна на частни и държавни горски парцели през периода 2007 – 2009 г. (заб. решението не обхваща заменките на гори преди 2007 г., както и всички земеделски заменки, имащи обща площ от над 100 000 дка). Съгласно това решение българската държава бе задължена да установи разликите между нормативно определените продажни цени на заменените гори спрямо реалните пазарни цени в района на заменените гори, след което да стартира процедура по възстановяване на държавната помощ при сделките с установени разлики. В резултат на обществения натиск и започналото разследване на ЕК, още през 2009 г. с промени в Закона за горите през същата година заменките на гори бяха прекратени, а за вече заменените държавни имоти бе наложена забрана за промяна на предназначението. За съжаление, тогава бяха отхвърлени предложенията на неправителствените организации и за забрана върху разпоредителните сделки с придобитите от частните фирми държавни гори.  

Още през 2015 г. е изнесена информация, че държавата е направила опит да възложи оценката на заменките чрез методика, която да прикрие незаконната държавна помощ изцяло. Тази методиката бе сходна, на тази по която са извършени самите заменки. След реакция от страна на ЕК, държавата бе задължена да използва методика, която се базира на реални пазарни цени. На 20 ноември 2019 г. МЗХГ обяви, че възоснова на оценителна експертиза от държавната фирма Агролеспроект ЕООД е преценено, че от 132 заменки с обща площ 25 хил. дка само при 103 заменки е установена неправомерно получена държавна помощ за малко над 80 млн. лв. 

Още тогава от Зелени закони обявихме, че тази сума е много пъти по-ниска от реалната стойност на държавната помощ и от тогава досега публикувахме множество анализи и сравнителни оценки, за да покажем каква е действителната щета. Смятаме, че най-доброто решение в случая е държавата да предприеме действия, за да си върне заменените имоти, част от които би трябвало да са изключителна държавна собственост.

 

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари