Държавата пропиля още една година за скандалните заменки

снимка на Иван Радев

Точно година преди година, на 20 ноември 2019 г., министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева обяви, че държавата ще си търси 80 милиона лева за 103 от от общо 132 скандални заменки на гори от периода 2007-2009 г. Още тогава от “Зелени закони” обявихме, че сумата е сериозно занижена и не може едни от най-хубавите кътчета по Черноморието и в планинските курорти да струват само толкова. По наши оценки, които се потвърдиха и от разследване на телевизия bTV, финансовото измерение на щетата достига един милиард лева и дори повече. Настояхме за реални оценки и най-вече за стъпки за връщане на заменените гори на държавата, за да не бъдат изсечени и застроени.

Днес, година по-късно, ситуацията с възстановяването на незаконната държавна помощ е повече от трагична. За 365 дни държавата е успяла да си върне около 82 хил. лева, показват данните, публикувани от Министерството на финансите. Това е почти 1000 пъти (!!!) по-малко дори от заявената от министерството цел, която далеч не е амбициозна. Около 10 от заменителите са върнали някакви пари на държавата - в повечето случаи, нищожни суми от порядъка на 1000-2000 лева. 

Едва четирима от собствениците са се съгласили да бъдат развалени сделките. И въпреки малкия им брой, това всъщност е най-добрата новина в цялата сага - след повече от 10 години четири от 132 имота отново са държавни. Повечето заменители са завели дела и оспорват дори и минималните обезщетения, които са им поискали от държавата, а някои дори са спечелили вече на първа инстанция. 

За да е още по-абсурдно, оценката на държавната фирма Агролеспроект изкара част от заменителите ощетени от замяната в стил “кон за кокошка” и според вестник “Сега”, тези фирми в момента очакват държавата да им плати близо два милиона лева обезщетение. Държавата вероятно ще трябва да плати на Европейската комисия и сумата, която няма да успее да събере от незаконната държавна помощ. С други думи, държавата не само е изгубила едни от най-ценните горски имоти, но вероятно ще трябва да плаща милиони обезщетение на заменители и на Европейската комисия. Срещу това, тя е получила 82 хил. лв., което е по-малко от цената на един апартамент в София, и четири от общо 132 имота.

“Зелени закони” настояваме правителството да предприеме спешни действия за разваляне на възможно най-голям брой сделки от цитираните 132, така че да не се налага държавата да плаща обезщетения с парите на данъкоплатците в условията на очертаващата се сериозна икономическа криза. Единствено връщане на заменените гори би могло да гарантира опазване на природата и обществения интерес.

История на случая:

С Решение на ЕК от 5.09.2014г. относно схема за държавна помощ № SA.26212 (2011/C)  като неправомерна държавна стойност са обявени 132 разпоредителни сделки за замяна на частни и държавни горски парцели през периода 2007 – 2009 г. (заб. решението не обхваща заменките на гори преди 2007 г., както и всички земеделски заменки, имащи обща площ от над 100 000 дка). Съгласно това решение българската държава бе задължена да установи разликите между нормативно определените продажни цени на заменените гори спрямо реалните пазарни цени в района на заменените гори, след което да стартира процедура по възстановяване на държавната помощ при сделките с установени разлики. В резултат на обществения натиск и започналото разследване на ЕК, още през 2009 г. с промени в Закона за горите през същата година заменките на гори бяха прекратени, а за вече заменените държавни имоти бе наложена забрана за промяна на предназначението. За съжаление, тогава бяха отхвърлени предложенията на неправителствените организации и за забрана върху разпоредителните сделки с придобитите от частните фирми държавни гори.  

Още през 2015 г. е изнесена информация, че държавата е направила опит да възложи оценката на заменките чрез методика, която да прикрие незаконната държавна помощ изцяло. Тази методиката бе сходна, на тази по която са извършени самите заменки. След реакция от страна на ЕК, държавата бе задължена да използва методика, която се базира на реални пазарни цени. На 20 ноември 2019 г. МЗХГ обяви, че въз основа на оценителна експертиза от държавната фирма Агролеспроект ЕООД е преценено, че от 132 заменки с обща площ 25 хил. дка само при 103 заменки е установена неправомерно получена държавна помощ за малко над 80 млн. лв. 

Още тогава от Зелени закони обявихме, че тази сума е много пъти по-ниска от реалната стойност на държавната помощ и от тогава досега публикувахме множество анализи и сравнителни оценки, за да покажем каква е действителната щета. Смятаме, че най-доброто решение в случая е държавата да предприеме действия, за да си върне заменените имоти, част от които би трябвало да са изключителна държавна собственост.

В отговор от 6 юли 2020 г. на парламентарен въпрос от българския евродепутат Радан Кънев, Европейската комисия посочва, че при невъзможност България да възстанови незаконната държавна помощ от заменките, държавата ще бъде съдена по реда на чл. 108 (2) от Договора за Европейската общност. В същия отговор Комисията посочва, че вече разглежда жалбата на инициатива “Зелени закони” с доказателства за манипулиране на пазарните оценки. Така ще се стигне до това, че не само държавата няма да успее да си върне заграбените от шепа олигарси красиви кътчета по Черноморието и в планините, но и всички граждани ще трябва да ги платим.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари