Екоминистерството обяви, че ще възстанови защитена местност "Камчийски пясъци"

снимка на Иван Радев

В писмо до инициативата “Зелени закони” и Асоциацията на парковете в България, министърът на околната среда и водите Борислав Сандов обявява, че приема за целесъобразно предложението ни за възстановяване на защитената местност "Камчийски пясъци" и започва стъпки в тази посока. Предложението от двете неправителствени организации бе внесено в края на месец май миналата година

Предложението за възстановяването на защитената местност цели защитата на най-големия дюнен комплекс в България, както и уникалните лонгозни гори. За аргументи и данни за редки видове в посочените за защита имоти от “Зелени закони” се обърнахме от редица учени от институти на БАН и Биологическия факултет на СУ.

Министър Сандов уточнява, че предложението е съгласувано с Министерството на земеделието, Изпълнителната агенция по горите и Регионалната инспекция по околната среда и водите - Варна. Именно на последната е възложено да сформира комисия, която да приеме решение относно обявяването на защитената територия, нейните режими, граници и наименование. 

Защитената местност е заличена през 2006 г. с решение на Върховния административен съд по искане на частна фирма, облагодетелствала се от заменки на земи и гори, извършени от правителствата на Симеон Сакскобургготски и Сергей Станишев. След което морския плаж и дюните бяха обявени за пасища, оценени на 18 стотинки/м2 и заменени, а впоследствие незаконно обявени за урбанизирани територии. Това развитие тогава едва не доведе до застрояването на най-големия комплекс от дюни в България. 

В писмото се уточнява, че бъдещата защитена територия няма да включва трайно урбанизираните терени. Предстои да уточним кои са тези имоти. “Зелени закони” ще настоява всички дюни в района да бъдат включени в границите на новата защитена местност, за да бъдат опазени.

Снимка: Александър Иванов

 

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари