Експертни бележки по проекта за устройствен план на община Царево

снимка на Тома Белев
Автор: 
Тома Белев

Днес от "Зелени закони" предлагаме експертни бележки по различни аспекти на проекта, които противоречат на националното законодателство и на европейските природозащитни директиви. Според нас тези пропуски и явни грешки в проекта за устройствен план ще наложат пълното му преработване - с което отново ще се отложи с години така нужното общинско планиране на устройството на българското Черноморие.

 Снимка: Вера Стаевска

Преди две седмици от "Зелени закони"анализирахме проекта за изменение на Общия устройствен план на община "Царево" от гледна точка на достъпа до морския бряг, който вълнува българските граждани и предложихме вариант на становище срещу предвижданата урбанизация, надвишаваща 3 пъти капацитета на плажовете в общината. Напомняме, че е важно повече граждани да упражнят правото си на мнение, за да има мотивация възложителят на проекта да поиска преработката му - срокът за становища е 31 март 2020 г.

Повече за дългогодишните проблеми в устройването на община Царево можете да прочетете тук.

Прикачени файлове

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари