ЕНЕРГИЙНИТЕ КООПЕРАТИВИ – ЕДИН ВЪЗМОЖЕН ИЗХОД ОТ МОНОПОЛА И ОТ КРИЗАТА

снимка на Петко Ковачев

Концепцията за „енергийните граждани“ (напоследък често обозначавани с английската дума prosumers, означаваща някой, който е едновременно производител и консуматор на енергия) и за „енергийните кооперативи“ набира популярност в Европа. В страни като Белгия, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Нидерландия, Португалия, Франция, Хърватия, енергийните кооперативи се множат, а самите държави уреждат законодателно тяхното съществуване и работа. Като един от първите проекти от кооперативен (общностен) тип може да посочим Tvindkraft1, инсталирането на вятърна турбина край гр. Улфсборг, Дания, през 1978 г.

С оглед развитието на енергийния пазар в България, от „Зелени закони“ предлагаме адаптиране на концепцията за енергийните граждани и кооперативи спрямо съществуващата в страната реалност. Планираме да дадем начало на публичен дебат за необходимите промени в регулацията, които да я направят приложима.

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРАВИЛА

Директива (ЕС) 2018/2001 относно насърчаването на използването на енергия от възобновяеми източници (Преработена) отваря широко вратата за развитието на енергийните общности. По-специално в параграф 71 се рамката за това: „Специфичните характеристики на местните общности за възобновяема енергия по отношение на размера, структурата на собственост и броя на проектите могат да възпрепятстват конкуренцията им на равни начала с големи играчи, а именно конкуренти с по-големи проекти или портфейли.

Текстовете на чл. 21 на директивата уреждат производството на ВЕИ за собствени нужди, а тези на чл. 22 – за ВЕИ-общностите.

ЕС и досега финансира проекти на енергийни общности през Intelligent Energy Europe Programme и др. програми.

В прикачения пълен анализ по темата можете да прочетете защо:

  • Енергийните граждани са новият играч на енергийния пазар – те са едновременно производители и потребители на енергия, които чрез инвестирането във ВЕИ подобряват собствения си енергиен статус и подпомагат местните и национални цели за климата, чистотата на въздуха и др.

  • Енергийните кооперативи получават рамкова подкрепа чрез новата Директива за ВЕИ (Директива (ЕС) 2018/2001)

  • В България има поле за развитието на енергийните кооперативи, но реално ситуацията е в изходна (нулева) точка.

  • Енергийните кооперативи могат да бъдат един от инструментите за възстановяване на малкия и среден бизнес след пандемията от COViD-19.

 

Прикачени файлове: 
PDF icon enk_final_tekst.pdf

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари