Глобата за скандалните заменки на гори изглежда ще бъде платена от гражданите

снимка на Иван Радев

Опасността българските граждани да платят от джоба си стойността на държавната помощ, раздадена под формата на скандалните заменки на гори, става все по-реална, предупреждава инициативата “Зелени закони”. Възползвали се от заменките бизнесмени съдят държавата заради лоши оценки на стойността на заменените имоти и има голяма вероятност България да не изпълни решението на Европейската комисия за възстановяване на незаконната държавна помощ.

Отговорността е на няколкото поредни правителства на ГЕРБ, които още от 2009г. обещават наказания за заменките. В контекста на настоящата политическа криза, неизпълнението на решението на Еврокомисията от 2014г. за възстановяването на щетите от заменките е провал, който държавата ще продължи да носи и при следващо управление. В ущърб на гражданите, се очаква при невъзможност за разваляне на сделките и връщане на парите от възползвалите се бизнеси паричната санкция да се изиска от Европейския съюз за сметка на данъкоплатците на България.

Министерството на земеделието се проваля в събирането на държавната помощ от облагодетелствалите се лица и изглежда все по-вероятно страната ни да бъде дадена под съд от Европейската комисия. От публичния регистър на Министерството на финансите с подлежащите на възстановяване държавни помощи се разбира, че едва шестима от бенефециентите са върнали нищожни суми, поискани им с актовете установяване на публично държавно вземане, издадени от министъра на земеделието, храните и горите - едва около 25 хил. лева общо за шестте сделки. От останалите длъжници, получили незаконна помощ чрез заменки, 44 са обжалвали тези актове, а за реакцията на останалите 53 лица все още няма информация, но е малко вероятно да върнат доброволно парите и горите. 

Едно от делата по обжалванията вече е завършило на първа инстанция и резултатът е много тревожен. Административният съд София-град е отменил акта на министъра на земеделието Десислава Танева поради съществени закононарушения (Решение №4267/29.07.2020 г. на АССГ). Жалбата е подадена от фирмата „Литекс комерс“ АД на Гриша Ганчев, придобил на безценица държавни гори по крайбрежието между Обзор и Слънчев бряг край плажа Иракли. Според анализа на "Зелени закони" стойността на държавната помощ за тази сделка по консервативни изчисления е от най-малко 17 млн. лева. Фирмата на Ганчев и останалите бенефициенти-жалбоподатели оспорват основно липсата на адекватна методика за оценяване на пазарната стойност на заменените гори, както и изтеклата давност за възстановяване на незаконната държавна помощ. Ако решението влезе в сила и другите дела завършат по сходен начин, това ще означава, че държавата е в невъзможност да изпълни решение на Европейската комисия от 2014 г. и да възстанови незаконната държавна помощ, раздадена под формата на заменки на гори в периода 2007-2009 г.

Съдебният провал е поредният пример, че държавата няма никакво желание да реши проблема със заменките и да се приложи правото на ЕС. Три поредни правителства на премиера Бойко Борисов протакват случая по всевъзможни начини - от убеждаване на ЕК че няма нарушения, до залагане на ограничителни условия и бавене на процедурите за избор на експерт-оценител, и дори безогледното манипулиране на пазарните оценки на заменените гори с цел занижаване размера на държавната помощ, разкрито наскоро от инициатива „Зелени Закони“ след съвместно разследване с телевизия БиТиВи и сдружение WWF. Така държавата е напът да узакони заменките на гори в полза на облагодетелствалите се олигарси, за сметка на всички данъкоплатци. Припомняме, че незаконната държавна помощ при горските заменки от периода 2007-2009 г. бе оценена в края на 2019 г. от МЗХГ на 80 милиона лева, докато нашите експертни оценки показват загуби за бюджета от над 1 милиард лева. 

В отговор от 6 юли 2020 г. на парламентарен въпрос от българския евродепутат Радан Кънев, Европейската комисия посочва, че при невъзможност България да възстанови незаконната държавна помощ от заменките, държавата ще бъде съдена по реда на чл. 108 (2) от Договора за Европейската общност. В същия отговор Комисията посочва, че вече разглежда жалбата на инициатива “Зелени закони” с доказателства за манипулиране на пазарните оценки. Така ще се стигне до това, че не само държавата няма да успее да си върне заграбените от шепа олигарси красиви кътчета по Черноморието и в планините, но и всички граждани ще трябва да ги платим.

С оглед провала на МЗХГ за възстановяване на държавната помощ при заменките на гори, от инициатива „Зелени закони“ призоваваме управляващите да решат кардинално въпроса, като потърсят юридически безупречен начин за разтрогване на договорите за заменките съобразно условията в европейското право и решението на ЕК от 2014 г. Най-лесни за разтрогване са заменките на държавни гори и дюни по Черноморското крайбрежие, които по Конституция и по Закона за защитените територии са били изключителна държавна собственост и не са подлежали на продажба.

 

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари