Как така 48% от Пирин се отварят за строежи?

снимка на Вера Стаевска

На 11 януари отново ше име протести в цяла България срещу решението на МС за застрояване на 48% от НП Пирин (информация за протестите по градове - 16 града засега - в края на статията). 

 

Какво се случва?
 

На 28.12.2017г. беше приет скандалният проект на Министерският съвет (МС) за разширяване на зоните в НП Пирин с разрешен строеж до 48% от парка. Това се случи след 1 работен ден, в който Министерството на околната среда и водите (МОСВ) би трябвало да е обработило над 2000 становища от граждани в рамките на общественото обсъждане за промяна на ПУ на НП Пирин с краен срок 22 декември, като на по-малко от 1/3 от становищата деловодството на МОСВ е смогнало да отговори с входящи номера.

Основните проблеми са:

 • По предложение на МОСВ с Решение на министрите се приема експертен план за управление на национален парк, за който има специални процедури и правила по българското и европойското законодателства (например ЕО и ОВОС - Екологична оценка и Оценка за въздействието върху околната среда) - те бяха прескочени с подпис от политическа административна структура
 • Решението на МС заобиколи очакваното решение на съда по жалбите срещу проекта за актуализация ( с възложител на обществената поръчка поделение на МОСВ) на Плана за управление на Пирин, който подлежи на съдебни спорове -  поради неспазване на експертното задание за обществената поръчка и на природозащитното законодателство - именно поради липсата на ЕС и ОВОС. Именно с този проект за актуализация на ПУ на Пирин (изработван по обществена поръчка на МОСВ от фирма "Пролес") от 2015г насам се прокарват опити да се разшири възможното строителство в парка, но законите не позволяваха това да се случи - до 28 декември.
 • МОСВ предложи на МС да прескочи съда и законовата процедура по актуализация и да одобри политически - не законово - застрояването на 48% от националния парк, в чиито рамки има и обект на световното наследство на ЮНЕСКО. МС извърши това на 28 декември.
 • Беше обявено обществено обсъждане чрез електронни писма до МОСВ с крайна дата 22 декември. Въпреки хилядите становища "против" - само с копия до Зелени закони бяха изпратени около 2000 становища - дебат по становищата нямаше и на 28 декември МС прие решението за застрояване на Пирин и заобиколи както законовите процедури, така и общественото мнение.

Откъде обаче идват тези 48% - дали не е преувеличена заплахата? Сметката е проста - Според решението на МС  (http://www.moew.government.bg/…/Planove_za_…/reshenie_MS.doc точки 5, 6 и 7) 48% от територията на НП Пирин се отварят за застрояване, тъй като такива дейности се разрешават в Зоната за сгради и съоръжения (0,6% от парка), Зоната за туризъм (2,2% от парка) и в Зоната за опазване на горските екосистеми и отдих (45,2% от парка).

До вчера по силата на стария План за управление строителството беше разрешено само в Зоната на сгради и съоръжения (0,6% от територията на парка).

Решението на МС от 28.12.2017 е прецедент как "ексертизата" на министрите има силата да прескочи и обезсмисли всички закони и правила, регулиращи къде и какво е позволено!

В момента текат граждански протести срещу решението на МС. Исканията на протестите са: МС да оттегли своето решение и оставка на министъра на МОСВ. Какво следва освен протести: жалби до българския и европейския съдилища.

 

Ето и логистиката за 10те града - 

 1. Благоевград: https://www.facebook.com/events/529526374093941/
 2. Бургас: https://www.facebook.com/events/1712898318773749/
 3. Варна: https://www.facebook.com/events/158009134844870/
 4. Велико Търново: https://www.facebook.com/events/767857466748588/
 5. Габрово: https://www.facebook.com/events/992021800949398/
 6. Казанлък: https://www.facebook.com/events/811140899071241/
 7. Пазарджик: https://www.facebook.com/events/143874302941981/
 8. Плевен: https://www.facebook.com/events/995085637297066/
 9. Пловдив: https://www.facebook.com/events/839143876210307/
 10. Русе: https://www.facebook.com/events/607902072934698/
 11. Свищов: https://www.facebook.com/events/1429166677205306/
 12. Сливен: https://www.facebook.com/events/2000980796826030/
 13. Стара Загора: https://www.facebook.com/events/1389063461205329/
 14. Хасково: https://www.facebook.com/events/565174607164652/
 15. Шумен: https://www.facebook.com/events/917605431736346/
 16. София, - 18.30ч. паметника на Патриарх Евтимий https://www.facebook.com/events/1356516094476809/

Протести ще има и извън България - 

Лондон: https://www.facebook.com/events/204678996775269/
Брюксел: https://www.facebook.com/events/540733562960140/

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари