Какво значат Промените в Закона за биоразнообразието

снимка на Вера Стаевска

До утре тече обществено обсъждане на предлагани от Министърът на околната среда Нено Димов проекто-промени в Закона за биологичното разнообразие, който задава нормите за управление на "Натура 2000" в България. По-долу можете да се запознаете със становища на експертни институции и научни звена, призоваващи правителството да не процедира тези промени и обясняващо защо те няма да решат наличните проблеми в "Натура 2000" (за които текат 2 наказателни процедури), а ще създадат сериозни нови пречки пред ясните регламенти за защитените зони.

Какво може да направи един гражданин:

1. Да изпрати становище в законовия срок - до утре. Ето възможни основни аргументи, подготвени от коалиция "За да остане природа в България", които можете да използвате . Трябва да го пуснете до MS_register@government.bg, edno_gishe@moew.government.bg, g.gospodinova@moew.government.bg

2. Ако приемате превителството като "арменски поп" и не искате да пускате становище по друга причина - можете да свикнете отсега с някои от промените. Например, всеки път, когато снимате нещо в природата, това са първични данни за биоразнообразие. Длъжни сте, преди да ги качите във Фейсбук или изпратите на гаджето, да ги предоставите на Министъра. Затова вече тече верижна инициатива - снимки за Немо.

 

Освен снимки на рибката Немо, можете да дарите на Нено Димов и други първични данни за биоразнообразието, за които държавата няма пари да плати на учените. Или предпочита да харчи по различен начин предвидените от Европейския съюз пари за биоразнообразието

 

Становища против промените:

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари