Километри дюни по Черноморието не са нанесени на картите

снимка на Иван Радев

Няколко квадратни километри с дюни от Резово до Дуранкулак не са нанесени на картите, установи проучване на “Зелени закони”. Екипът на сдружението заедно с учени се отправи на мисия по Черноморието, наречена “По следите на “невидимите” дюни”. Целта беше да се провери каква част от дюните по крайбрежието не са включени в кадастъра. Въпреки че бяхме наясно, че такива има, резултатите ни изненадаха - оказа се, че по цялото крайбрежие - от община Царево, на юг, до община Шабла, на север, има дюни, които не са отразени в кадастъра. 

 

Според Конституцията и законите на страната дюните са изключителна държавна собственост и не могат да бъдат приватизирани, нито увреждани по какъвто и да било начин.

 

Тъй като не са картирани обаче, част от дюните, които открихме, вече са частна собственост - например около къмпинг “Градина”. Други са притиснати около застроени бивши дюни (Несебър) или пък са разорани и се третират като дивечови ниви  (около Камчия), трети пък са известни на всички, но реално не са защитени от бъдеща съдба от типа "Алепу" - Шабла, Дуранкулак и Крапец.

 

Резултатите от мисията тепърва ще бъдат анализирани, а некартираните дюни - описани, но вече се открояват два извода - 1)изключителната държавна собственост изисква достъп и ползване от всички граждани, а се превръща в частен терен за ненужни нови хотели и 2) местообитания от европейската мрежа Натура 2000 се застрояват, използват за източник на строителен материал и паркинги.

 

Проучването на некартираните дюни е частично финансирано чрез Фонд “Активни граждани”, но имаме нужда от допълнителни средства, за да обезпечим труда на учените, които се включиха в изследването. Разчитаме на вашата подкрепа. Дарете на следната банкова сметка:

 

Титуляр: Сдружение за изследователски практики

BG17BUIN95611000642600

Алианц Банк България АД

 
Снимка: Вера Стаевска

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари