Кои са каузите за опазване на природата в района на Асеновград?

снимка на Йордан Начев

Среща с активни граждани по темите за природата от района.

„Зелени Закони“ кани активни хора от Асеновград и района на среща – дискусия. Срещата ще се проведе на 17 декември 2022 г. от 14:30 часа в Библиотеката на центъра на града – ул. „Цар Иван Асен II“ 24. Ще се запознаем и ще обсъдим с вас важните за природата теми и какво можем да направим по тях. 

В срещата ще се включат някои от нашите експерти, които ще се запознаят с местните инициативи и ще помогнат чрез своята оценка, опит и експертиза за разрешаването на подобни казуси. В дискусията очакваме да се включат и от инициативната група от селата Горнослав, Долнослав, Червен, Орешец, Добростан, която се бори срещу развитие на замърсяващ добив в района.

Ние от „Зелени закони" работим от 2014 г. активно за наблюдение на политиките за околна среда на национално ниво в областите на енергетиката, климата, устройството на територията, развитието на селските райони, биоразнообразието и горите. „Зелени закони” е основна част от работата на организацията с нестопанска цел „Сдружение за изследователски практики".

Като част от дейността си организираме срещи с хора по места. Наша цел е до пролетта на 2024 г. в рамките на проекта „Да си спомним да общуваме”, да се свържем с повече активни групи, които се борят за своята среда и природа и да опитаме да им помогнем – както с конкретни казуси, така и със застъпничество пред политици и институции. Проведохме първата си такава среща в Благоевград през ноември.

На срещата в Асеновград ще се запознаем с активни хора и техните идеи за нужни промени и кампании за по-добро опазване на природата и средата, в която живеем и ще дискутираме техните каузи с участието на експерти.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари