Колко близо е опасно близо - дебат за нуждата от санитарни зони около селищата

снимка на Руслана Бояджиева

КАК ДА ЗАЩИТИМ ЗДРАВЕТО НА МЕСТНИТЕ ЖИТЕЛИ ЧРЕЗ НОРМИ ЗА ОТСТОЯНИЕ НА РИСКОВИ ПРОИЗВОДСТВА -

Това е въпросът, който е тема на следващия дебат, който организираме от инициативата „Зелени закони“. Той ще се състои на 14.12.2023 г. в София - от 15 ч. в зала 3 на Дом на науката и техниката, ул. Раковски № 108. Темата се налага в дневния ред на обществото поради зачестили случаи на организиране на местни комитети, протестиращи срещу инвестиционни предложения в опасна за здравето близост до населени места и в защитени зони – липсват норми за отстояние за кариери, площадки за отпадъци и преработката им, инсинератори и много други.

От „Зелени закони“ сме във връзка с множество активни групи от граждани, борещи се срещу подобни проекти до своето населено място, които са изразили готовност за среща със заинтересованите политици и представители на институции за обсъждане на възможни решения. Нашата мисия като гражданска инициатива е да подпомагаме диалога между политиците и гражданите, които те представляват, с цел политиките да отразяват нормите за опазване на природата, интересите на гражданите, както и да осигуряват защитата на конституционните им права - включително право на здравословна и благоприятна околна среда (чл. 55 от КРБ).

Предистория на проблема: През месец май 2011 г. се отменя Наредба 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда на Министерството на здравеопазването. С нея автоматично отпадат единствените регламентирани критерии за здравни изисквания, свързани с отстоянието на обектите по различните видове производствени дейности. Това довежда до масова практика на откриване на замърсяващи проекти в непосредствена близост до домовете на хора в цяла България. Отпадналата Наредба № 7 е регламентирала хигиенно-защитна зона за широк кръг потенциални рискове - отоплителни централи, циментови заводи, химични, металургични и металообработващи и миннодобивни концесии, заводски лаборатории, съоръжения, където се използват радиоактивни вещества и много други, за които към момента норми за дистанция липсват.

В дебата ще се включат експерти на инициативата „Зелени закони" и представители на граждански комитети от различни селища от страната. Поканени за участие са всички отговорни институции, които биха могли да вземат мерки за нови регламенти в защита на здравето на гражданите - Министерството на здравеопазването, Комисията по здравеопазването към 49 Народно събрание, Регионалната здравна инспекция на различни райони с активни спорни инвестиционни казуси: РЗИ-София, РЗИ-Пловдив, РЗИ-Пазарджик, както и регионалните инспекции по околна среда и води (РИОСВ) в тези области, Омбудсмана на  Република България, Министерството на околната среда и водите, Изпълнителната агенция по околна среда.

Събитието ще се модерира от Вера Стаевска (ръководител на инициативата „Зелени закони") и ще се излъчва на живо в страницата ни във фейсбук.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари