МЗХ и ИАГ отказват по-строги мерки срещу незаконните сечи в горите

снимка на Александър Дунчев

Независимо от анализите на Инициатива „Зелени закони“, както и множество разкрития на разследващи медии, незаконните сечи в България не са сред приоритетните проблеми на отговорните власти. Основание за такъв извод дава отговор на парламентарно питане от народния представител Васил Тодев от „Зелено движение” (ППДБ) към Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

Парламентарният въпрос на зеления депутат до агроминистъра Кирил Вътев е по повод разследвания на „Зелени закони” и „Биволь”, с които бяха разкрити незаконни сечи на близо 10 хил. куб м незаконни сечи в София-област и бяха повдигнати съмнения за това, че нарушенията се прикриват чрез политически и административен чадър. Народният представител мотивира въпроса си и с данни във видеозапис от февруари 2024 г. за политически натиск върху горски инспектори в община Царево, довел до опорочена проверка на сечите в горите на Община Царево, която беше наводнена през 2023 г. (виж становището на учени от Софийския университет за връзката между обезлесяването и наводненията в района).

Васил Тодев апелира за позиция от страна на МЗХ и Изпълнителна агенция по горите (ИАГ), като посочва нуждата от адекватни мерки за отстраняване на установените причини за субективност и машинации при проверките след разследванията в София-област и Царево. Народният представител предлага като решения и превенция на субективността при държавния контрол мерки за повишаване на прозрачността  и пита за предприети действия по отношение на служителите, техните длъжности, отговорности и резултатите от контролната дейност.  Той посочва, че тази прозрачност би могла допълнително да ги защитава от външни субективни фактори, като корупционен, административен или политически натиск.

В своя отговор министърът в оставка Кирил Вътев, обаче, отказва да предприеме каквито и да е било допълнителни мерки, за да повиши прозрачността и съответно ефективността на държавния горски контрол, като се оправдава, че институцията е достатъчно „прозрачна“ и предоставя достъп до различни информационни регистри. Не се коментира, че всичко това не попречи на установените при разследванията мащабни проблеми с контрола в горите.

По отношение на предложението на депутата Тодев да има пълна публичност на всички държавни служители, които отговарят за контрола и управлението на горите, с публикуване на имена, длъжности и отговорности, агроминистърът счита, че е достатъчно правото на гражданите да извършват консултации в Приемната на ведомството или да търсят информация за даден проблем, който ги интересува, по телефона на службата или чрез имейл.

На идеята за ежемесечно публикуване на детайлна информация за извършените проверки от отделните екипи горски инспектори по стопанства, насаждения, дървопреработвателни обекти и ловни излети, Кирил Вътев отговаря уклончиво, че е достатъчно публикуването на годишни обобщени справки от страна на ИАГ, и че ако се знаят имената на горските инспектори, върху тях също ще има натиск – но не на високо ниво, т.е. установеният от нас политически и административен, а на местно ниво – вероятно фирмен, кметски или бракониерски.

Що се отнася до искането на депутата от ППДБ за ежемесечно публикуване на обобщена информация за броя проверки, броя, типа и размера на съставените актове от отделните екипи горски инспектори, земеделското министерство се оправдава с абсурдния аргумент, че „информацията за извършените проверки, съставените констативни протоколи и актове не могат да дадат реална представа за извършената работа за конкретен екип“. Това, обаче, противоречи на факта, че основната статистика, с която държавата отчита ежегодно контрола в горите са броят на актовете и задържаните количества незаконна дървесина.

Ето защо, от инициатива „Зелени закони“ считаме, че горепосочената позиция на МЗХ за пореден път доказва, че проблемът с незаконните сечи в горите не е нито нормативен, нито правосъден, а изцяло политически. Контролът на случващото се е отговорност на министъра, като от досегашните действия видимо агроминистърът Кирил Вътев няма отношение към горите. Това означава, че отговорност за неефективния контрол в горите, водещ до всички злоупотреби в тях, следва да се търси основно от министъра и неговия политически кабинет. Ако управляващите имат желанието да се справят с незаконните сечи, те трябва или да помислят за нов политически кабинет за горите, или час по-скоро да завършат реформата по отделянето на ИАГ и горските предприятия в независима държавна агенция към Министерски съвет. 

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари