Наръчник с добри практики за управление на водите в земеделското стопанство

снимка на Бояна Василева

Публикуван е Наръчникът за добри практики за управление на водите в земеделското стопанство, който беше изготвен по проект "Мрежа от малки земеделски стопанства за наблюдение на местното управление на водите и сушата в Бъгария" подкрепено чрез грант от Институт Отворено общество – Фондация София (OSIS).

Наръчникът проследява на кратко посоката на климатичните промени в България, представя връзката между водата, почвата и биоразнообразието, разглежда какви са почвените характеристики и водния режим на почвата, различни методи за задържане на влагата в почвата и ефективно използване на водите за напояване, начините за събиране и съхраняване на водата за напояване, използване на  пречистените отпадни води за напояване и българското законодателство свързано с управлението на водите.

В наръчника са описани различните практики, които приложихме в 5-те земеделските стопанства, с които работихме през изминалата година (март 2021г. - май 2022 г.). Приложените практики са събиране на дъждована за поливане в оранжерия, градина за пчели, събиране на данни за микроклимата в Дебнево, кампания по набиране на средства за сондаж, работа с местната общност и управление на общите селски чешми като резервен вариант за събиране на вода за поливане; изграждане на агролесовъдска система (дървесни ивици от райска ябълка и кипарис) в земеделска земя за отглеждане на зеленчуци.

Тук може да изтеглите наръчника.

Прикачени файлове: 
PDF icon lcja_narachnik_good_practicies_final_bg_sip.pdf

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари