Как бяха разкрити мащабните незаконни сечи в софийско въпреки държавния чадър

снимка на Александър Дунчев

Едно от най-мащабните обществени разследвания на незаконния дърводобив в България е осъществено в Софийска област въз основа на 50 граждански сигнала, 20 медийни репортажа, както и на дигитални системи за контрол в горите. В него се включват голям брой горски служители, доброволци и разследващи журналисти от bTV, Господари на ефира, NOVA, БиволъБНРСредногорски багри, SSTORIES, 4ВЛАСТ и др., като водещо участие има експерта на „Зелени закони“ Александър Дунчев, който е и бивш депутат и бивш ръководител на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ). Първите теренни проверки и медийни репортажи започват в сечищата на ихтиманска фирма в района на средногорските села Белица и Мухово. През 2021 г. проверките продължават в десетки гори в района на Самоков, Копривщица, Ихтиман и Своге, а през 2022 г. злоупотребите са отразени и от водещи национални медии, които се качват с видео-камерите до най-затънтените лесове над Копривщица, Ихтиман, Елин Пелин, Боровец, Самоков и Своге. Кой стои зад цялата схема вижте в поредицата разследвания на Биволъ, която започва с Първа част: „Чадър над незаконните сечи разпънаха горски в Софийска област". 

В хода на разследването е създаден архив (виж приложените документи по-долу) на всички сигнали, резултатите от извършените проверки, както и на актовете за нарушения на петте дърводобивни фирми. Всички тези документи и данните в тях разкриват в кой, как и защо е допускал или прикривал незаконния дърводобив на петте фирми. Повечето установени нарушения са описани в 50 публични сигнала в системата на ИАГ „Защити гората“.

Информацията за наложените санкции по установените нарушения на петте фирми за периода 2021-2022 г. са изискани по реда на Закона за достъп до обществена информация. Първоначално информацията е отказана от ИАГ и РДГ София, като същата е получена чак след изискването й по линия на парламентарния контрол (отговор и справка от МЗХ с изх.№0201-380/07.12.2022 г. с информация за всички актове), както и след решение на съдия Боряна Петкова по дело №1574/2023 АССГ, с което държавата е осъдена да предостави копия на наказателните постановления на петте фирми.

Събраните документи от проверките в 150 сечища показват, че чрез сигналите са разкрити незаконни сечи на близо 8 000 м3 (възлизащи на близо 1 млн. лв. финансова щета и обезлесяване на общо 500 дка), както и прокарването на близо 20 км незаконни пътища и просеки (виж табл. 1). Установени са и други 60 нарушения, свързани с транспортирането и складирането на незаконна дървесина. За всички тези нарушения фирмите и служителите им са получили едва 85 акта и НП, повечето влезли в сила, с общ размер от едва 30 хил. лв. за 2 години.

При сравнение на информацията в сигналите за нарушенията на петте фирми в периода 2021-2022 г. (и частично 2017 г.) спрямо информацията в съставените от ИАГ, РДГ и ДГС актове става ясно, че:

 • 78% от всички съставени през 2022 г. актове и наказателни постановления на петте фирми и техни служители (повечето влезли в сила) са в резултат на граждански сигнали чрез платформата на ИАГ „Защити гората“ (виж табл. 2), а не толкова в резултат на превантивен контрол;
 • За всички 200 посочени в сигналите и констатирани нарушения са съставени едва 85 акта (т.е. едва 43% ефективност, виж табл. 3), като наложените санкции с наказателни постановления са средно за по 200-300 лв. на нарушение;
 • Броят на актове за нарушения при дърводобива, които са съставени на самите дърводобивни фирми, е общо 4 - за нарушения само в 11% от всички сечища с констатирани нарушения на фирмите, и са основно в резултат на изрично настояване за това в сигналите;
 • В 3 от тези общо 4 акта, които са съставени на фирмите за горски нарушения, са записани нарочно по 3-4 нарушения на веднъж, за да се държи изкуствено общия брой на актовете на фирмите под нормативния минимум от 3 акта за година, което е законовото условие за отнемане на лицензите им (сходна привилегия е приложена и за лицензираните лесовъди на Експрес-79 ЕООД, за разлика от другите фирми);
 • За 56% от установените нарушения не са съставени актове и наказателни постановления на фирмите по субективни и нормативни причини;
 • 20% от посочените в сигналите нарушения остават прикрити при проверките на РДГ, което води до по-малко актове и по-малък шанс за отнемането на лицензите на дърводобивните фирми и лицензираните им лесовъди.

Данни и документи за актовете и нарушенията на петте дърводобивни фирми Експрес-79 ЕООД, Родопа Форест ЕООД, Пириев лес ЕООД, ДИП Богдан ЕООД и Виксан-рай ЕООД:

I. Актове и НП за нарушения в Ихтиман, Елин Пелин и Своге на Експрес-79 ЕООД и служителите ѝ

Фирмата Експрес-79 ЕООД се отличава със сериозни протекции, поради което по-сериозни проверки са й правени единствено през 2017, 2021 и 2022 г., и то поради сигнали на граждани и местната власт. Според справките от МЗХ, РДГ, РДГ, РДГ и Община Ихтиман за 2021-2022 г. на фирмата и на лицензираните й лесовъди са съставени общо 15 бр. АУАН, от които 9 броя са по граждански сигнали чрез платформата „Защити гората“.

Общият брой на сечищата на фирмата с признати от РДГ през 2017, 2021 и 2022 г. незаконни сечи и незаконни извозни пътища/просеки е 88 - 17 от 2017 г., 35 от 2021 г. и 36 от 2022 г. За 2021-2022 г. на лицензираните лесовъди актове са съставени за нарушения само в 38 от всички 71 сечища с признати нарушения, а на фирмата само за 9 от тях! Поне за 42 сечища с нарушения не са написани актове – 33 с признати нарушения и 9 с прикрити нарушения. Незаконната дървесина не се конфискува своевременно, а незаконните сечища не се спират винаги.

Общият размер на наложените санкции на фирмата и служителите й за 2021-2022 г. е под 10 хил. лв., докато сигналите и проверките сочат за 13 км незаконни просеки и незаконни сечи в размер над 2 000 кубика дървесина, добита в близо 100 сечища с обща площ около 10 хил. дка.

2017 г.

Съгласно писмо на РДГ София с изх.№РДГ14-5854/09.06.2017 г. по сигнал от 31.05.2017 г. са проверени 21 сечища на фирмата в общинските гори при с. Белица, общ. Ихтиман, като нарушения са установени в 16 сечища в подотдели 147-б, 147-д, 147-з, 147-и, 147-к, 147-л, 148-а, 148-е, 149-и, 148-к, 149-ж, 149-з, 149-м, 152-и, 152-н, 159-ж. За тези нарушения трябва да са написани поне 16 бр. АУАН на лицензирания лесовъд на фирмата по това време - Милко Динев, и лицензът му да е бил отнет, тъй като през месец октомври 2018 г. мястото му е заето от новия лицензиран лесовъд на фирмата Ангел Иванов. Няма информация актове да са написани на самата фирма.

На 29.06.2017 г. при съвместна проверка на РДГ София с bTV е установена незаконна сеч на фирмата в отдаденото й сечище в подотдел 306-и, както и в съседни гори без разрешена сеч. Нарушенията достигат 15-20% от сечта, като същата е прикривана от работниците чрез фалшиви марки. От РДГ София е заявено, че виновните лица ще бъдат наказани. Независимо от това, при освидетелстването на сечище е заявено, че „нарушения няма“.

На 09.06.2017 г., в деня на оповестяване на резултатите от проверката в с. Белица е уволнен директора на РДГ София – инж. Мартин Иванов, като реакциите в медиите подсказват откъде е дошъл натиска за уволнението му. В резултат на това, от 2017 г. до есента на 2021 г. други по-сериозни проверки срещу фирмата не са правени. Сериозен обрат настъпва чак след извършената на 18.08.2021 г. изненадваща проверка на ИАГ с журналиста Светлана Трифоновска в горите над с. Полянци, общ. Ихтиман, където е разкрита мащабна незаконна сеч, довела до спиране на сечищата в подотдели 457-и и 457-з на ихтиманската фирма ИндЕксТрейд ЕООД със заповед на РДГ София. Този случай отприщва война от сигнали между конкурентите, която предизвиква цялостна проверка от ИАГ и РДГ София на всички фирми, които работят в общинските гори.

2021 г.

През 2021 г. от Община Ихтиман, ИАГ и РДГ София са констатирани нарушения в близо 40 сечища на фирмата, като по информация на общината фирмата Експрес-79 ЕООД е лидер по нарушения в общинските гори, които към края на 2021 г. възлизат на 1300 м3 незаконна сеч и 11 км незаконни извозни пътища. На новия й лицензиран лесовъд Ангел Иванов са съставени 9 бр. АУАН за неосъществен контрол в 16 от всички 35 проблемни сечища, а на секачите на фирмата са съставени 6 бр. АУАН за незаконни сечи, като всичките са по сигнали на общинското лесничейство и воюващите фирми.

На 03.03.2021 г. и на 16.11.2021 г. Община Ихтиман сигнализира за незаконен превоз на дървесина с камиони на Експрес-79 ЕООД, като сигналите остават без реакция от РДГ.

В резултат на фирмените сигнали и последвалите проверки от Община Ихтиман, ИАГ и РДГ София на 10.09.2021 г. със заповед на кмета на Община Ихтиман са отменени сечите на фирмата в подотдели 82-и (с. Бърдо), 462-и (с. Венковец), 466-н, 466-м и 169-з (с. Белица), 105-б (с. Бузяковци), а на 29.10.2021 г. със заповед на РДГ-София са отмени позволителните за сеч и в подотдели 164-а и 164-з (с. Белица), където са установени кражби на над 650 м3. За незаконни сечи, незаконни просеки и неосъществен контрол на Ангел Иванов са съставени общо 9 бр. АУАН - 1 бр. АУАН от 21.09.2021 г. за подотдел 489-з, 5 бр. АУАН от 09.11.2021 г. за подотдели 447-ц, 447-ф, 465-г, 465-м, 465-к, 465-р, 446-з, 447-у и 447-т, и 3 бр. АУАН от 16.11.2021 г. за подотдели 82-и, 462-и, 466-м, 466-н, 105-б и 105-в. Незаконни сечи са установени и в подотдели 268-1 и 274-б (с. Голема Раковица), както и 45-з, 45-д, 45-м, 45-ж (с. Вакарел), но за тях са написани актове само на секачите – общо 6 бр. АУАН от 23.08, 03.11 и 04.11.2021 г. Според проверката на ИАГ има още четири сечища с незаконни сечи в подотдели 448-к, 466-в, 466-г и 497-м, за които няма информация да са съставяни актове.

На фирмата не е написан нито един акт за допуснатите нарушения съгласно изискванията на чл. 269 от ЗГ, въпреки настояването на общината. А на лицензирания лесовъд са спестени актове за близо 20 нарушения.

2022 г.

През 2022 г. на фирмата и лицензирания лесовъд Ангел Иванов са съставени 6 бр. АУАН за неосъществен контрол в 12 от всички проверени 33 държавни сечища с нарушения в ДГС Ихтиман и ДЛС Арамлиец, а на секачите на фирмата 22 бр. АУАН за незаконни сечи, като почти всички са по граждански сигнали чрез платформата на ИАГ „Защити гората“.

По сигнал от 12.07.2022 г. е съставен 1 бр. АУАН на Ангел Иванов и 11 бр. АУАН на секачи за незаконни сечи (над 100 м3) и просеки (над 500 м) в подотдели 492-а, 493-а, 493-б. На фирмата обаче актове не са съставени, въпреки обещанието в отговора на сигнала, че „работата по случая продължава, като предстои съставяне на АУАН и на юридическото лице“.

По сигнал от 17.07.2022 г. и от 25.07.2022 г. са съставени 2 бр. АУАН на Ангел Иванов за незаконни сечи (над 300 м3) в подотдели 282-в, 267-в, 267-е, 267-ж, 267-з, 271-и и 1 бр. АУАН на фирмата за незаконни пътища (близо 400 м) в подотдели 282-в, 274-а, 267-в. Актове обаче за нарушенията в подотдели 274-а и 295-в на лесовъда не са написани, както и на фирмата за установените от РДГ нарушения в подотдели 267-е, 267-ж, 267-з и 271-и. Вероятно причината е, че незаконната сеч е прикрита с фалшиви марки, както бе разкрито в репортаж на Gospodari.com от 15.09.2022 г.

По сигнал от 18.07.2022 г. и сигнал от 30.12.2022 г. са посочени със снимков материал незаконни сечи без марки в подотдели 499-т, 499-у, 500-в, 542-а, -в, -д и –з, но същите не са разкрити при проверките на РДГ, вероятно поради прикриване на незаконната сеч с фалшиви марки след сигнала.

По сигнал от 27.07.2022 г. и от 02.08.2022 г. са съставени 1 бр. АУАН на Ангел Иванов за незаконни сечи  (над 160 м3) и просеки (над 1000 м) в подотдели 477-е, 477-у, 122-б, 492-а и 493-б и 1 бр. АУАН на фирмата за над 800 м незаконни пътища в подотдели 541-д, 122-б, 477-е, 477-в, 477-ц и 478-а.

По сигнал от 27.07.2022 г. РДГ София установяват незаконни сечи и просеки (близо 50 м) в подотдели 271-т и 271-с, но за тях е написан само акт на секач за незаконна сеч в подотдел 271-с.

По сигнал от 28.07.2022 г. относно използването от фирмата на незаконен временен склад на 1 км от сечищата в отдел 267 на ДЛС Арамлиец не е направена нито проверка, нито е написан дори един акт! Проверката е бламирана най-вероятно поради факта, че според чл. 239, ал. 1, т.9д и чл. 245, ал. 1, т.8б от ЗГ това се води много сериозно нарушение с много сериозни последствия за горските и фирмата. Нарушението е извършвано за дълъг период и се доказва лесно на база координатите на точките, от които са пуснати десетки превозни билети, видими за всеки камион в публичния регистър на ЮЗДП: https://fotoregister.uzdp.bg/.

На 30.07.2022 г. по сигнал е задържан камион на фирмата с 12 пр.м3 незаконна дървесина до завода Монди-Стамболийски, за което е изпратен сигнал до прокуратурата, без обратна връзка.

По сигнал от 30.08.2022 г. са установени от РДГ незаконни сечи и просеки (над 200 м) в подотдел 541-д, за което обаче не е съставен акт на лицензирания лесовъд.

По сигнал от 30.08.2022 г. са установени от РДГ незаконни пътища в подотдел 15-и, за което обаче не е съставен акт нито на лицензирания лесовъд, нито на фирмата. Без санкции остават и незаконните доставки на дърва за огрев от тази гора, за което на 28.08.2022 г. пред bTV споделиха жители на ихтиманското село Вакарел.

По сигнал от 03.09.2022 г. са установени от РДГ незаконни пътища (350 м) в подотдели 120-а и 120-б, за което обаче не са съставени актове нито на лицензирания лесовъд, нито на фирмата, въпреки че в отговора по сигнала РДГ обещава „във връзка с гореизложеното ще бъдат съставени АУАН в законоустановения срок“.

Незаконни сечи са установени и в подотдели 124-б и –в, 125-г (с. Бузяковци) (близо 250 м3) и 497-а (с. Боерица), за които актове получават само секачите - общо 8 бр. АУАН от периода 17.02-06.04.2022 г. С неизвестен, но всъщност добре познат извършител, остават и незаконните сечи от 2021-2022 г. на стотици кубици незаконна дървесина в съседните на обектите на фирмата частни гори в отдел 119 (с. Ръжана), където само при проверката от 3-4.08.2022 г. е установена незаконна сеч на 240 м3.

По 8 сигнала от 31.10 и 01.11.2022 г. е изискана проверка на незаконни сечи и незаконни пътища в 10 сечища на Експрес-79 ЕООД в ДГС Своге, като нарушенията са добре доказани с приложен към сигналите снимков материал. Поради невъзможност за участие на сигналоподателя на проверката на РДГ и ИАГ, всички нарушения с изключения на 2 са прикрити, като част от сечищата са спрени временно със заповед на РДГ София, което е индикация за прикритите нарушения. В резултат на това, посочените и доказани в сигналите примери за фалшиви или липсващи марки при незаконната сеч в подотдели 326-а, 309-н, 308-ц, 306-в1, 306-я, 307-е, 329-н, 341-к и 341-м са категоризирани от проверяващите като „марки с неясен отпечатък“, а незаконните пътища като „просеки без обозначени граници на терен“.  Незаконна сеч е призната единствено в първия проверен подотдел 312-р, а незаконен път - в подотдел 329-н. Дори за тези 2 нарушения няма информация лицензираният лесовъд или фирмата да са получили акт, въпреки че според РДГ е направено предписание за АУАН поне за втория случай.

За всички посочени по-горе гори няма нито един акт по чл. 269 от ЗГ, който да е съставен на фирмата за допусната незаконна сеч при осъществяване на дърводобив в предоставените й сечища.

II. Актове и НП за нарушения в Самоков на Родопа Форест ЕООД и служителите ѝ

Според справките от МЗХ и РДГ за 2021-2022 г. на фирмата и на лицензирания й лесовъд Владимир Малинов (собственик на фирмата) са съставени общо 23 бр. АУАН, 18 от които са на фирмата – основно за неизправни GPS-устройства и видео-камери. Общо 14 от 23-те акта (т.е. 50%) са в резултат на граждански сигнали чрез платформата „Защити гората“.

Общият брой на сечищата с констатирани през последните 3 години незаконни сечи, пътища и просеки, за които има налични документи, е 8, от които само за 2 са били разрешени, и съответно само за тези 2 законът вменява отговорност на фирмата. Ето защо на лицензирания лесовъд актове са съставени само за 2 от осемте сечища с нарушения, а на фирмата нито един акт. За 6 сечища с признати нарушения не са написани актове. Незаконната дървесина не се конфискува своевременно, а незаконните сечища не се спират винаги.

Общият размер на наложените санкции на фирмата и служителите й за изследвания период е под 5 хил. лв., докато отговорите по сигналите сочат за незаконни сечи в размер на поне 400 м3, добити от 8 сечища с площ около хиляда декара.

2021 г.

В началото на 2021 г. (преди пускането на платформата на ИАГ) при три проверки на фирмата на 11.03 и 15.04 са съставени общо 3 бр. АУАН - 2 бр. АУАН за неизправни GPS-устройства на камионите за превоз на дървесина и 1 бр. АУАН за неработещо видео-наблюдение в склада й.

По сигнал от 02.08.2021 г. от РДГ София са установени 4 курса със само 2 превозни билета, два камиона с неизправни GPS-устройства, неизправно видео-наблюдение в склада, както и незаконна сеч в подотдели 1044-а и 1048-а, който граничат със сечище на фирмата в подотдел 1046-б. За всички тези нарушения са съставени само 3 бр. АУАН - 2 бр. за видео-наблюдение и 1 бр. за GPS, с които потенциалните кражби са узаконени, но не и спрени.

2022 г.

През март и май 2022 г. са съставени още 5 бр. АУАН – 1 бр. АУАН за некоректно попълване на електронния дневник, 2 бр. АУАН за неработещо видео-наблюдение в склада и 2 бр. за неизправни GPS-устройства, вкл. при проверка в сечището на подотдел 267-ч.

След задържането на тир на фирмата в с. Дорково с 45 м3 незаконна дървесна (образувано ДП №390/2022, в хода на което, конфискуваната дървесина е оставена на фирмата, и част от същата обработена незаконно), на 29.07.2022 г. до ИАГ са изпратени 5 сигнала за проверка на незаконни сечи (потвърдени са около 400 м3) и незаконни пътища (потвърдени са близо 500 м) в общински гори в подотдели 287-ч и 287-д1, -ж1, -ш (сигнал 1, сигнал 2, сигнал 3, сигнал 4 и сигнал 5), в резултат на които на лицензирания лесовъд са съставени 4 бр. АУАН – 2 бр. за незаконна сеч и 2 бр. за незаконни просеки в подотдели 287-ч и 287-д1, а на фирмата – 2 бр. АУАН – 1 бр. за неработещо видео-наблюдение и 1 бр. за неизправно GPS-устройство. Потвърдена е и незаконната сеч в подотдел 287-ш, както и в подотдел 433-л (съседен на 689-с в ДГТ) . Независимо от това, наличната незаконна дървесина в сечищата не е задържана, а позволителното за сеч в подотдел 287-ч е прекратено временно до началото на 2023 г. Позволителното за сеч в подотдел 287-д1 (с установени 300 м незаконни просеки и 17 м3 незаконни сечи) изобщо дори не е спряно.

За всички посочените по-горе гори няма нито един акт по чл. 269 от ЗГ, съставен на фирмата за допусната незаконна сеч при осъществяване на дърводобив в предоставените й сечища.

Изпратени са и 2 сигнала за незаконен превоз на дървесина от същите сечища на 23.09.2022 г. и на 12.02.2023 г.

По сигнала от 23.09.2022 г. е задържан камион с нередовен превозен билет и незаконна дървесина, която е конфискувана, а на шофьора съставен 1 бр. АУАН за неизправно GPS-устройство. Няма информация да е сигнализирана прокуратурата за извършеното престъпление. Незаконната дървесина е експедирана от сечището в подотдел 287-ч, което нямаше да се случи, ако цялата незаконна дървесина от този подотдел бе конфискувана при проверките по сигнала от 29.07.2022 г., и всички сечища на фирмата бяха прекратени.

2023 г.

По сигнала от 12.02.2023 г. са съставени 4 бр. АУАН, отново свързани с превоза на дървесина от сечищата в подотдели 287-ч и 287-д1 (които сечища трябваше да бъдат спрени дефинитивно още на 29.07.2022 г.) – 1 бр. АУАН за неработещо видео-наблюдение в склада и 3 бр. за липсващи или неизправни GPS-устройства. Посочените в сигнала кражби остават неразкрити, като с четирите акта същите са просто узаконени, тъй като други последствия за нарушителите няма.

Последно, по сигнал от 24.11.2023 г. РДГ София за пореден път съставят 2 бр. АУАН на фирмата за неработещо видео-наблюдение и некоректно попълване на електронния дневник на склада, като все още се проверява информацията от GPS-устройството на един от камионите на фирмата. И отново дървесината се добива и превозва от подотдел 287-д1, където сечището трябваше да е прекратено дефинитивно още на 29.07.2022 г. Въпреки че с двата акта само се узаконяват потенциалните кражби, дни след съставянето им сечището е най-накрая прекратено със заповед на кмета на Община Самоков на 29.11.2023 г.

III. Актове и НП за нарушения в Самоков на Пириев лес ЕООД и служителите ѝ

Според справките от МЗХ и РДГ за 2021-2022 г. на фирмата и на лицензирания й лесовъд Илиян Пириев (собственик на фирмата) са съставени общо 35 бр. АУАН, от които 23 броя (66%) са по граждански сигнали чрез платформата „Защити гората“. На фирмата са съставени 20 бр. АУАН – 8 бр. АУАН за неработещо видео-наблюдение в склада, 8 бр. за неизправни GPS-устройства на камионите, 1 бр. за незаконни просеки, 1 бр. за незаконен склад и 2 бр. за нередовни превозни билети. На лицензирания лесовъд на фирмата са съставени 12 бр. АУАН за незаконни сечи и незаконни просеки в държавни и общински гори, а на шофьор на фирмата са съставени 3 бр. АУАН за незаконен превоз на дървесина.

Общият брой на сечищата с констатирани през тези 2 години незаконни сечи, пътища и просеки, за които има налични документи, е 13 – всичките от 2022 г.  На лицензирания лесовъд актове са съставени за 8 от тях, тъй като останалите 5 подотдела с незаконни сечи са в съседство на разрешените 8 сечища, и по закон той не носи пряка отговорност за тях. Фирмата има акт само за 3 от всички 13 сечища с установени нарушения. Поне за 5 сечища с признати нарушения не са написани актове. Незаконната дървесина не се конфискува своевременно.

Общият размер на наложените санкции на фирмата и служителите й за изследвания период е под 10 хил. лв., докато отговорите по сигналите сочат за незаконни сечи в размер на поне 400 м3, добити от 13 сечища с площ около хиляда декара.

2021 г.

При проверки на 23.02.2021 г. (вероятно по сигнал) и на 02.12.2021 г. в складовете на фирмата са съставени общо 4 бр. АУАН - 3 бр. АУАН за неработещо видео-наблюдение и 1 бр. за неизрядни документи.

По сигнал от 08.12.2021 г. е проверен камион на фирмата с рег. №СО2944ВТ, който в 19:28 ч. е заснет пълен до горе с трупи да се движи в с. Мала Църква, докато за този ден е имал единствено превозен билет от 15:40 ч. за превоз на дървесина от с. Драгушиново до с. Доспей, което е отклонение от 10 км спрямо с. Мала Църква. Във връзка със сигнала е установено единствено, че GPS-устройствата на камионите на фирмата са неизправни, за което са й съставени 4 бр. АУАН. С това потенциалните кражби са узаконени.

2022 г.

При проверки на 30.03.2022 г. , 29.07.2022 г. и 10.08.2022 г. и 02.09.2022 г. в складовете на фирмата са съставени общо 7 бр. АУАН - 5 бр. АУАН за неработещо видео-наблюдение и 2 бр. за неизрядни билети.

По сигнал от 13.09.2022 г. относно законен превозен билет на камион с рег. №СO8546СК е установено единствено, че GPS-устройствата на камионите на фирмата са неизправни, за което са съставени още 4 бр. АУАН.

По сигнал от 20.09.2022 г. за незаконна сеч в покрайнините на град Самоков са извършени масови проверки, в резултат на които на 21.09.2022 г. са съставени 3 бр. АУАН на шофьора на фирмата с инициали Л.Л.Ц., транспортиращ незаконна дървесина с незаконен превоз.

По сигнал от 26.09.2022 г. е извършена проверка в подотдели 123-б и –в, в които според отговора на РДГ вече са били установени редица незаконни сечи и незаконни пътища, за което са били съставени 12 бр. АУАН на работници на фирмата. На 10.10.2022 г. е подаден нов сигнал, тъй като въпреки установените нарушения фирмата не е спряна да работи и извозва дървесината от сечището, вкл. на незаконно добитата, тъй като тя не е била конфискувана. Чак след втория сигнал, и то след приключване на сечта в обекта, позволителните за сеч на фирмата са обезсилени на 11.10.2022 г. от РДГ София. Вместо обаче за нарушенията да бъде наказана веднага фирмата и лицензирания й лесовъд, 3 броя АУАН са написани на инж. Любен Тонев – лесовъда на ДГС Самоков, на който е приписана вината за уж неправилно планиране и маркиране на сечта. Най-често в такива случай се оказва, че гората е правилно маркирана за сеч от държавните лесовъди, а прекомерната и неправилна сеч е всъщност резултат от незаконна сеч, прикрита с фалшива марка от секачите на фирмите, индикация за което са 12-те акта в тези две сечища. Според РДГ София 3 броя АУАН е трябвало да получи и лицензирания лесовъд на фирмата, но няма информация тези актове да са съставени, като е възможно и да се цели пропускане на сроковете за отнемане на лиценза при три или повече акта по реда на чл. 239, ал. 1, т.5 от ЗГ.

На 10 и 11.10.2022 г. са подадени 4 сигнала, в резултат на които на фирмата и на лицензирания й лесовъд са съставени общо 9 бр. АУАН. По първия сигнал са съставени 5 бр. АУАН на лицензирания лесовъд на фирмата за незаконни пътища (над 300 м) и незаконна сеч (стотици пъни с пресни фалшиви марки) в подотдели 713-х, -ш и –щ. При инвентаризация в 713-ш са установени 40 бр. пъни повече от предвиденото, имащи общ обем 120 м3. Поради констатираното от РДГ наличие на пресни фалшиви марки, с които голяма част от незаконната сеч е прикрита от секачите, установеното от РДГ прекомерно изреждане на гората е приписано като вина на държавните лесовъди на ДГС Самоков Любомир Попов и Иван Ковачки, на които са съставени 2 бр. АУАН за уж „неправилно планиране и маркиране“ на сечта.

Сходно, по втория и третия сигнал вината за незаконната сеч (30 м3) в подотдели 695-ш и 696-в, -г, -к и незаконните пътища в 696-я и 697-к, намиращи се по границите на дърводобивните обекти на фирмата, е прехвърлена на общинския лесовъд Асен Ненков, на който са съставени 2 бр. АУАН за слаб контрол в охраняваните от него гори. По четвъртия сигнал, на лицензирания лесовъд на фирмата са съставени 3 бр. АУАН за допуснатите незаконни сечи (стотици пъни с пресни фалшиви марки) и 1 бр. АУАН на фирмата за незаконни горски пътища (1250 м) в подотдели 696-б, 697-ж и 697-н.

За всички посочени по-горе гори няма нито един акт по чл. 269 от ЗГ, съставен на фирмата за допусната незаконна сеч при осъществяване на дърводобив в предоставените й сечища.

IV. Актове и НП за нарушения в Копривщица на ДИП Богдан ЕООД и служителите ѝ

Според справките от МЗХ и РДГ за 2021-2022 г. на фирмата и на лицензирания й лесовъд Нели Иванова са съставени общо 7 бр. АУАН, от които 1 бр. АУАН е на фирмата. Всичките актове са по граждански сигнали чрез платформата „Защити гората“.

Общият брой на сечищата с констатирани незаконни сечи, пътища и просеки в държавни и общински гори, за които има налични документи, е 15, като АУАН на лицензирания лесовъд са съставени единствено за 4 от сечищата с нарушения, а на фирмата за нито едно. Поне за 11 сечища с нарушения не са написани актове – 7 с признати нарушения и 4 с прикрити нарушения. Незаконната дървесина не се конфискува своевременно, а незаконните сечища не се спират винаги.

Общият размер на наложените санкции на фирмата и служителите й за изследвания период е под 2 хил. лв., докато отговорите по сигналите сочат за незаконни сечи в размер на поне 1000 м3, добити от 15 сечища с площ около хиляда декара.

2021 г.

През 2021 г. при проверка на ИАГ на 23.09 с участие на медии е установена сеч със завишена интензивност покрай извозните пътища (вероятно прикрита с фалшива марка незаконна сеч) в подотдели 9107-с и 9108-ж, както и прокарването на извозни пътища в тях, които не отговорят на технологичните планове. Независимо от установените пропуски, сечищата не са спрени и актове не са съставени.

2022 г.

На 13.05.2022 г. по граждански сигнал е задържан камион с рег. №СО6932СХ и ремарке с №СО2016ЕМ, който по информация на РДГ София е направил повторен курс с превозен билет, издаден на ДИП Богдан ЕООД. За нарушението няма данни за наложени санкции на фирмата.

През 2022 г. по сигнал до НАП и ИАГ от 03.06 (1), 04.06 (2), 04.06 (3) и 04.06 (4) започва двуседмична проверка, при която са установени десетки нарушения. В резултат на тези сигнали са написани едва 5 бр. АУАН - 1 бр. АУАН на фирмата за нефункциониращо видео-наблюдение на склада й, 3 бр. АУАН на лицензирания й лесовъд за неосъществен контрол върху незаконни сечи (>500 m3) в подотдели 9108-н, 9096-в и 9040-е, и 1 бр. АУАН на шофьора на фирмата за неработещ GPS на камиона, с който е извършен незаконен превоз на 150.13 пл.м3 дървесина, изписани незаконно от подотдел 9071-н. В репортажи на NOVA от 08.06.2022 г. и на Gospodari.com от 21.09.2022 г. е демонстрирано как част от незаконните сечи (напр. в подотдели 9096-в, 9108-н, 9115-в и др.) са прикрити с фалшиви марки. Няма информация за съставени актове за незаконната сеч на 36 дървета (50 м3) в подотдел 9083-а, както и за самия незаконен превоз на 150.13 м3 дървесина, изписани незаконно от подотдел 9071-н. Сечището в подотдел 9096-в не е прекратено веднага и не са конфискувани 1109 пр.м3 дърва и 70 пл. м3 трупи, изсечени извън разрешения обем от 1450 м3.

Неразкрит остава и известния „неизвестен“ извършител на незаконните сечи на стотици кубици дървесина от залесени и самозалесили се борови гори в частни земеделски земи над Копривщица.

Със сигнали от 18.07.2022 г. и 19.07.2022 г. е изискана нова проверка за внасяне на незаконна дървесина в склада на фирмата, за кражбата на 1000 пр. м3 дърва от подотдел 9096-в, за незаконни сечи в подотдели 9109-и и 9109-з, както и за складирана незаконна дървесина в подотдели 9115-в, 9096-в, 9040-е и 9055-п. Част от незаконната дървесина този път е задържана. По тези два сигнала са съставени още 2 бр. АУАН - 1 бр. АУАН за собственика на фирмата за неработещо и липсващо видео-наблюдение на склада (което е липсвало и при проверката през юни!) и 1 бр. АУАН за лицензирания лесовъд на фирмата за наранени стъбла в подотдел 9122-е. За кражбите от 9096-в, както и за нарушенията в подотдели 9109-и и 9109-з, актове на лицензирания лесовъд не са написани, въпреки че при проверката на 19.07.2022 в подотдел 9109-и са задържани 27 пл. м3 незаконна дървесина от бук, а при освидетелстването на 9109-з на 06.01.2023 г. е установена прекомерна сеч в размер на 350 пл.м3. Сечта в 9109-з не е прекратена от РДГ София, въпреки че в сигнала е посочено, че незаконната сеч е прикрита с пресни фалшиви марки.

Поради отказа на РДГ София да отмени позволителните за сеч в сечища с мащабни незаконни сечи в подотдели 9096-в и 9109-з, в последствие са допуснати да изчезнат близо 1000 пр.м3 дърва от 9096-в до освидетелстването му на 20.09.2022 г., както и незаконна сеч на над 350 м3 в 9109-з до освидетелстването му на 06.01.2023 г.

За всички посочени по-горе гори няма нито един акт по чл. 269 от ЗГ, съставен на фирмата за допусната незаконна сеч при осъществяване на дърводобив в предоставените й сечища.

Не са приети като нарушения, и съответно не са съставени актове на фирмата или служителите за:

 • незаконната сеч, прикрита с пресни фалшиви марки в подотдели 9115-б и 9115-в съгласно сигнала от 04.06 (2);
 • незаконната сеч, прикрита с пресни фалшиви марки и кражбата на близо 300 м3 от подотдел 9096-в съгласно сигнала от 04.06 (3);
 • незаконната сеч, прикрита с пресни фалшиви марки в подотдел 9109-з съгласно сигнала от 19.07.2022 г.

Предпоставка за всички тези нарушения е факта, че фирмата държи монополно положение в дърводобива, а голяма част от добитата законно и незаконно дървесина се преработва във фабриката за пелети, което позволява следите й бързо да изчезват.

V. Актове и НП за нарушения в Своге на Виксан-Рай ЕООД и служителите ѝ

Според справките от МЗХ и РДГ за 2021-2022 г. на фирмата и на лицензирания й лесовъд Бисер Занков са съставени общо 5 бр. АУАН, които всичките са по граждански сигнали, като 3 бр. са в резултат на сигнали чрез платформата „Защити гората“.

Общият брой на сечищата с констатирани през тези 2 години незаконни сечи, пътища и просеки, за които има налични документи, е над 20, от които само 4 са били разрешени, и съответно само за тези 4 законът вменява отговорност на фирмата и лесовъда. Независимо от това, на лицензирания лесовъд и на фирмата актове са съставени само за 2 от четирите сечища с нарушения. За 18 сечища с признати нарушения не са написани актове. Незаконната дървесина не се конфискува своевременно, а незаконните сечища не се спират винаги.

Общият размер на наложените санкции на фирмата и служителите й за 2021-2022 г. е около хиляда лева, докато отговорите по сигналите сочат за незаконни сечи в размер на поне 3500 м3, добити от 20 сечища с площ около хиляда декара.

2021 г.

През 2021 г. по граждански сигнали са съставени 2 бр. АУАН на служители на Виксан-рай ЕООД - 1 бр. АУАН е написан на собственика на фирмата за незаконен превоз на 15 пр. м3 дърва и 1 бр. АУАН на секач на фирмата за незаконна сеч в подотдел 868-и. За незаконна сеч на над 1000 м3 в подотдел 884-з е изпратен сигнал до прокуратурата. На лицензирания лесовъд не е написан нито един акт за неосъществен контрол по чл. 257, ал. 1, т.1 и т.3 по ЗГ. Незаконна сеч на близо 1500 м3 е установена и от бизнесмена Жельо Ганчев, и то в негови гори в подотдели 883-б, -в, -г, -е и –з, за които предполага, че също са изсечени незаконно от фирмата. Тезата му се потвърждава и от директора на РДГ, на база разликите между изсечените и извозени количества дървесина.

2022 г.

По сигнал от 24.10.2022 г. са написани още 2 бр. АУАН – 1 бр. АУАН на фирмата за изграждане на незаконен горски път с дължина 1300 м в подотдел 868-г и 1 бр. АУАН на лицензирания лесовъд за използване на фалшива марка в 868-г с цел прикриване на незаконна сеч. На същият лесовъд не е написан нито един акт за неосъществен контрол, довел до незаконна сеч на десетки кубици дървесина и до изграждането на незаконен горски път с дължина 1300 м. По искане на сигналоподателя сечта е временно спряна, но незаконната дървесина не е конфискувана.

На 11.11.2022 г. е подаден нов сигнал, че в проверения от ИАГ и РДГ София подотдел 868-г няма отбелязан с червен цвят като „незаконна сеч“ нито един отсечен пън с фалшива марка, както и че незаконно отсечената дървесина с помощта на фалшивата марка не е конфискувана. Въпреки, че сигналът и проблемът с фалшивите марки са представени в репортаж на bTV от 27.11.2022 г., сигналът остава без реакция.

По сигнал от 25.10.2022 г. от РДГ София е установена нова незаконна сеч в граничещите с подотдел 884-з насаждения, след като през месеците преди сигнала от Община Своге са установени незаконни сечи и в съседните подотдели 884-б, -и, -к, -л, и -8.

По сигнал от 25.11.2022 г. от РДГ София е съставен 1 бр. АУАН на лицензирания лесовъд на Виксан-рай ЕООД за незаконна сеч в подотдел 382-ю. По този сигнал незаконна сеч е потвърдена и в гори, разположени в близост до сечищата на Виксан-рай ЕООД – 189 м3 в подотдел 883-г, 305 м3 в 883-е, 129 м3 в 384-р, както и общо 619 м3 в подотдели 884-з, -и и –к. Непроверени и съответни прикрити остават и стотици кубици незаконни сечи в посочените в сигнала отдели 879, 880, 881 и 886. За всички тези случаи няма съставени актове на лицензирания лесовъд и фирмата за неосъществен контрол, тъй като повечето незаконни сечи са извън разрешените сечища.

За всички посочени по-горе нарушения в обекти на фирмата няма нито един акт по чл. 269 от ЗГ, който да е съставен на фирмата за допусната незаконна сеч при осъществяване на дърводобив в предоставените й сечища.

2023 г.

Според протокол на ДГС Своге от 30.08.2023 г. незаконната сеч в подотдел 868-г продължава и през 2023 г.

Причината за продължаващите незаконни сечи е отказът на РДГ София да отменя позволителните за сеч за фирмата Виксан-рай ЕООД при установени нарушения, както и да налага санкции на фирмата и лицензирания й лесовъд за всички установени нарушения.

Ниският размер на налаганите санкции за незаконен дърводобив

Според справката на МЗХ и наказателните постановления на РДГ размерът на налаганите санкции за допуснати незаконни сечи и незаконни пътища, за неизправни GPS-устройства на камионите за превоз на дървесина, за неизправно видео-наблюдение на складовете и т.н., се налагат основно по чл. 257 (за слаб лесовъдски контрол варират се предвиждат глоби от 300 до 5000 лв.), чл. 269 (за слаб фирмен контрол – от 200 до 2000 лв.) и чл. 270 от ЗГ (за други нарушения – от 100 до 1000 лв.). Значително по-големи са санкциите за осъществен незаконен дърводобив по чл. 266 от ЗГ (от 500 до 5000 лв. за физ. лица и от 2000 до 20 000 лв. за юрид. лица), но информация за актове по този член няма. Видно от предоставените от ИАГ справки и копия на над 100 акта и наказателни постановления средният размер на наложените санкции варира едва между 200 и 300 лв., което е значително по-ниско от нормативните предели:

За фирмите

 • 200-300 лв. за изграждане на незаконни горски пътища и просеки, които не са отразени в технологичния план на сечището;
 • 200 лв. за неизправен GPS на камионите за превоз на дървесина;
 • 200 лв. за неизправно видео-наблюдение на складовете;
 • 200 лв. за превоз на дървесина без превозен билет или с нередовен превозен билет;
 • 200 лв. за некоректно попълване на електронния дневник на складовете;

За лицензираните лесовъди на фирмите

 • 300 лв. за допусната незаконна сеч или незаконни горски пътища

За дърводобивните работници (секачи) на фирмите

 • 100-400 лв. за извършване на незаконна сеч

Тези данни разкриват редица причини за неефективност на налаганите санкции.

На първо място прави впечатление изключително ниския размер на наложените санкции, като за сравнение един камион с незаконна дървесина с обем 10 м3 реализира кражба на цена между 500 и 2000 лв. Следователно размерът на санкциите за незаконен дърводобив (напр. 350 лв./15 м3=23 лв./м3) са много по-ниски от цената на незаконно добитата дървесина (50-200 лв./м3).

Второ, най-голяма относителна цена за допуснатите нарушения плащат дърводобивните работници, доколкото глобата за един секач с 10 м3 незаконна сеч е равностойна на глобата за фирмата или лицензирания лесовъд, ако са допуснали незаконна сеч на 100 м3. В същото време, актовете на работниците най-често се заплащат, ако изобщо се стигне до плащане, от фирмата, тъй като в 90% от случаите незаконната сеч се извършва под натиск на предприемача. Всичко това твърде слабо мотивира работниците да не извършват незаконни сечи.

Трето, санкциите, които плащат лицензираните лесовъди за допуснати нарушения са с идентичен размер от 300 лв., независимо колко малко или колко голямо е нарушението. Самият размер от 300 лв. на фона на установените кражби от десетки и стотици кубици незаконна дървесина също е незначителен и слабо мотивиращ спазването на закона.

Четвърто, санкциите, които плащат фирмите са несъразмерно по-ниски спрямо санкциите, които заплащат служителите, което е абсолютно неоправдано с оглед значително по-голямата отговорност на фирмите. Самите санкции, ненадвишаващи 300 лв., са несъразмерно по-ниски и спрямо цената на потенциалните кражби или злоупотреби, които се извършват чрез подлежащите на тези санкции нарушения, като например превоза над 10-20 м3 дървесина на цена 500-4000 лв. с нередовен билет, без изправен GPS или без изправно видео-наблюдение в склада, или прокарването на незаконни горски пътища, които спестяват хиляди левове разходи за извоза на дървесината.

Ниският размер на глобите се обяснява с желанието на РДГ да има по-малко обжалвания и по-лесна събираемост на налаганите санкции, и съответно да се отчита по-голяма ефективност на горския контрол. В същото време, извънредно ниските санкции и тяхната несъразмерност спрямо потенциалните ползи от незаконния дърводобив по никакъв начин не стимулират фирмите и работниците да не извършват закононарушения. Доказателство за това са случаите на по 10 акта за незаконна сеч в едно и също сечище, както и неспирните нарушения въпреки налаганите санкции на фирми като Експрес-79 ЕООД, Родопа Форест ЕООД или Пириев лес ЕООД. Всичко това доказва пълната неефективност на държавния контрол и санкционния режим. 

Независимо от всичко, санкциите не са най-ефективният метод за контрол в горите. Много по-ефективен инструмент за превантивен контрол е спирането на сечища с нарушения, прекратяването на договорите за дърводобив и вписването на фирмите-нарушители в „черни списъци“.

Лицензите за дърводобив на фирмите и лицензираните лесовъди

Правилата за отнемане на лицензи на лицензираните лесовъди и съответно на дърводобивните фирми са разписани в чл. 239, ал. 1 и чл. 245, ал. 1 от ЗГ. В резултат на засиления граждански натиск за по-строг контрол върху петте дърводобивни фирми Експрес-79 ЕООД Родопа Форест ЕООД, Пириев лес ЕООД, ДИП Богдан ЕООД и Виксан-рай ЕООД. към днешна дата частична справедливост е постигната единствено чрез отмяната на лицензите на четирима от лицензираните лесовъди на петте фирми по силата на чл. 239, ал. 1 от ЗГ. Лесната им замяна с други лицензирани лесовъди, обаче, позволява на фирмите да продължат без сериозна промяна в отношението си към горите и прилагането на закона.

Така например, в резултат на съставените през 2017 г. актове за нарушенията в 16 сечища на Експрес-79 ЕООД, през месец октомври 2018 г. временно е отнет лиценза на Милко Динев. Той обаче е заместен веднага от новия лицензиран лесовъд на фирмата – Ангел Иванов, който губи лиценза си на 17.01.2023 г. в резултат на поне 13 акта от периода 2021-2022 г. На свой ред Ангел Иванов е заменен от Венцислав Илиев. За района на Своге фирмата се представлява от Иван Данчев.

За съставени поне 5 акта в резултат на установените нарушения в дърводобивни обекти на Родопа Форест ЕООД, на 16.11.2023 г. лицензът си губи собственика на фирмата и лицензиран лесовъд Владимир Малинов.

За съставени поне 6 акта в резултат на установените нарушения в дърводобивни обекти на ДИП Богдан ЕООД, на 19.09.2022 г. лицензът си губи лицензирания лесовъд на фирмата Нели Иванова, която е заместена от Тодор Спасов.

Съгласно Решение №РД11-12/09.03.2023 г. на РДГ София само 2 от изследваните 5 фирми имат актове, които могат да са основание за отнемането на лиценза им по силата на чл. 245, ал. 1 от ЗГ: Експрес-79 ЕООД има 4 бр. АУАН – 1 бр. от 2016 г., 1 бр. от 2018 г. и 2 бр. от 2022 г.; Виксан-рай ЕООД има 1 бр. АУАН от 2022 г.

В миналото Законът за горите е включвал редица строги правила за защита на горите от недобросъвестни дърводобивни фирми и корумпирани лесовъди, като например вписването на фирмите-нарушители в „черни списъци“, недопускането им до тръжни процедури, прекратяването на договорите при установени нарушения, както и отнемането на лицензите на фирмите и лицензираните им лесовъди при 1 или 2 акта. От всичките тези мерки днес е останала единствено и се прилага все още мярката за отнемане на лицензи (виж чл. 239, ал. 1 и чл. 245, ал. 1 от ЗГ), които са необходими на фирмите и лесовъдите да могат да работят в горите. Но дори и тази мярка е силно отслабена чрез завишаване на броя актове за отнемане на лицензи до 3 бр. и въвеждането на срок за влизане в сила на актовете, който е невъзможен поради обжалването на актовете. Не на последно място, липсата на прозрачност по отношение на актовете и нарушенията на фирмите дава възможност за пълно бламиране на тези мерки.

Приложения: 

1. Списък със сигналите срещу дърводобивните фирми

2. Отговор по ЗДОИ от МЗХ за нарушенията на дърводобивни фирми

3. Справка от МЗХ за установени наружения на дърводобивни фирми в периода от 01.01.2021 до 25.11.22 г.

4. Отговор от РДГ - София по ЗДОИ от 1.02.2023 г.

5. Отговор от РДГ - София по ЗДОИ от 27.10.2023 г.

6. Резултат от извършена проверка по закона за горите в общински горски територии, землише на с. Белица, община Ихтиман

7. Възражение от община Ихтиман

8._Актове и протоколи за нарушения на „Експрес 79" ЕООД - 2021 г.

9._Отговор по ЗДОИ от РДГ-София за актове по сигнали срещу „Експрес 79" ЕООД

10._Отговор от РДГ-София по искане за предоставяне на достъп до информация за актове по сигнали срещу „Експрес 79" ЕООД

11._Отговор от РДГ-София по ЗДОИ за актове срещу „Експрес 79" ЕООД на територията на община Своге

12._Отговор по ЗДОИ за актове срещу „Родопа форест" ЕООД

13._Отговор от РДГ-София по ЗДОИ по сигнали срещу „Пириев лес" ЕООД

14._Писмо от ИАГ до Копривщица 2021

15._Протоколи от проверки с ИАГ на 03-06.06.2022 г,

16._Отговор по ЗДОИ от РДГ-София за актове по сигнали срещу „Дип Богдан" ЕООД

17._Отговор по ЗДОИ от РДГ-София за актове по сигнали срещу „Виксан рей" ЕООД

18._Отговор по ЗДОИ от РДГ-София за лиценз на 5 фирми

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари