Нов проект за мониторинг на "Зелени закони" е подкрепен от Европейското икономическо пространство

снимка на Бояна Василева

От октомври тази година Сдружение за изследователски практики започва нов проект, който продължава инициативата ни "Зелени закони" под името "Граждани и експерти за прилагане на зелените закони". Той е подкрепен от Фонд „Активни граждани България“ на Европейското икономическо пространство за периода 2014-2021 (повече за фонда - тук) чрез оператора Институт Отворено общество -София. 

Ивелина Василева (ГЕРБ), Марта Георгиева (Реформаторски блок) и Андрей Ралев („Зелените”) на дебат на "Зелени закони" през октомври 2014г.Ивелина Василева (ГЕРБ), Марта Георгиева (Реформаторски блок) и Андрей Ралев („Зелените”) на дебат на "Зелени закони" през октомври 2014 г.

Проектът ще продължи 30 месеца и е на обща стойност 127 270 евро, от които 13 270 евро са собствен принос. Дейностите ще включват мониторинг по основните теми на зелените закони в България - Биоразнообразие и гори, Устройство на територията, Климат и енергетика и Селски райони (линкове към темите през иконите горе вдясно). Нашите приоритети през предните години от мониторинга по тези теми можете да видите в раздела на съответната тема в секция "приоритети".

За да бъде възможно застъпничество за развитието на по-добри политики и за прилагането на настоящите закони, от "Зелени закони" ще организираме експертни работни срещи по препоръките на нашите експерти, публични кампании за ангажиране на гражданите по темите за природозащитното законодателство и политики, експертни работни срещи с представители на правителството и парламента и публични дебати, на които вземащите решение политици ще могат да обсъдят приоритетите си със заинтересовани граждани.

 

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари