Обсъдихме в Народното събрание облекчения за малките производители и потребители на енергия от възобновяеми източници

снимка на Петко Ковачев

В продължение на инициативата на "Зелени закони", "Грийнпийс" - България и Александър Дунчев за законови промени за достъп до електропреносната мрежа на битови производители и общности, днес в Народното събрание се проведе работна среща между депутати, техни сътрудници и представители на граждански организации за обсъждане за текстове за ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ). В срещата от 47 Народно събрание взеха участие депутатите от ПГ на "Демократична България" Зорница Стратиева и Владислав Панев  и Александър Дунчев ( ПГ "Продължаваме промяната").
 
Радостно е, че към инициативата на "Зелени закони" и "Грийнпийс" за промени в ЗЕВИ се присъединиха и други експерти, сред които и колегите от WWF - България и Обществения център за околна среда и устойчиво развитие (Варна). Заедно с тях и още експерти през последния месец обсъждахме прецизиране на текстовете за ЗИД на ЗЕВИ.
 
На срещата днес бяха обсъдени конкретни формулировки, предложени от участниците, както и  други проблеми, които стоят пред произвеждащите потребители на енергия от малки инсталации за възобновяеми източници на енергия и пред енергийните общности не само при присъединяването им към мрежите, но и в цялостния процес на експлоатация на тези инсталации, включително проектирането, отношенията им с КЕВР и ЕРП-тата, данъците, вноските във Фонд "Сигурност на електроенергийната система" и т.н.
 

Законопроектът завършва процеса на хармонизация на Директива 2019/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (Директивата за ВЕИ) и на свързаната с нея Директива 2019/944 на ЕП и на Съвета от 5 юни 2019 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия (Директива за пазара на електроенергия). Поради непълното транспониране ЕК започна две наказателни процедури срещу България. 

Директивата за ВЕИ имаше срок за транспониране до 30.06.2021 г., поради което е налице наказателна процедура - № 2021/0157 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо). 

Директивата за пазара на електроенергия имаше срок за транспониране до 31.12.2020 г., поради което е налице наказателна процедура - № 2021/0015 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо).
 
Приемането на този законопроект ще допринесе за увеличаване на енергийната независимост на България като цяло и на всеки един, който се включи като произвеждащ потребител в електроенергийната система на България. Той допринася и за изпълнение на някои от реформите, заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост.
 
 

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари