Поискахме президентско вето за последните промени в Закона за устройството

снимка на Вера Стаевска

Множество проблеми в последните промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ) откриха анализите на "Зелени закони". От една страна, става въпрос за вероятна наказателна процедура за нарушения на европейската директива за пречистването на градските отпадъчни води. От друга - за фрапиращо ограничаване на правата на гражданите да обжалват общите устройствени планове, което противоречи на решение на Конституционния съд, като е нарушение и на международната Орхуска конвенция за достъп до правосъдие за околната среда, от която вероятно България ще бъде изключена.

Днес обаче подадохме и искане до Президента на Република България за вето върху приетия миналата седмица закон заради проблеми в няколко области:

  • Достъп до правосъдие 
  • Екологична оценка и Натура 2000 
  • Пречистване на отпадните води.

Подробното ни становище можете да прочетете тук.

Прикачени файлове

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари