Поканихме Борисов на среща по темата със скандалните заменки

снимка на Иван Радев

Инициативата „Зелени закони“ и Коалиция “За да остане природа в България” поканиха на среща министър-председателя Бойко Борисов по темата със скандалните заменки. Целта на срещата е да бъдат обсъдени възможности за действия на европейско и национално ниво, чрез които българското правителство да възстанови държавната помощ за заменените през периода 2007-2009 г. в реалния им размер.

Поканата към Борисов е предшествана от разговори с Министерството на земеделието, храните и горите и среща с ресорния министър Десислава Танева. Размяната на кореспонденция с Министерството завърши с писмо до нас, в което министър Танева отново ни обяснява процедурата, по която е избран оценител на сделките, попадащи в обхвата на незаконната държавна помощ, и ни уверява, че предоставената от нас информация ще бъде препратена на Европейската комисия. 

За съжаление, резултатът от разговорите с министър Танева не ни дава повод за оптимизъм, че държавата ще положи усилия да поправи реалната щета, нанесена от правителството на Тройната коалиция чрез прословутите заменки.

Танева обяви в края на миналата година, че държавата ще се опита да си върне едва 80 милиона лева, които са установени като неправомерно получена държавна помощ от страна на частните бенефициери за 103 от всички 132 сделки, при които е налице такава помощ според Европейската коалиция.

Анализ на екипа на “Зелени закони” обаче показа, че общата щета само при 10 от тези 103 сделки надхвърля един милиард лева. Това означава, че получаването на едва 80 млн. обезщетение ще бъде на практика узаконяване на схемите, а не постигане на справедливост. 

“Зелени закони” и предостави цялата информация за 10-те случая на Борисов. Предложенията, които имаме са:

 

- Да се възобнови производството по установяване на размера на непозволената държавна помощ;

- Да се извърши тройна оценка по Закона за държавните помощи;

- МЗХГ да се обърне към всички заменители с предложение да се развалят сделките по взаимно съгласие;

- Да се поиска от съда да обяви за нищожни сделките по замяна, сключени с имоти, които са публична държавна собственост и чиято замяна противоречи на Конституцията – например, дюни в землищата на Ново Оряхово и Шкорпиловци, обявени за пасища и заменени с Мет риал естейт ЕАД и Рийс интернешънъл ; на дюни в Несебър с Евгения Стоичкова Станева, Аква Истейт ООД, Експрес турс ЕООД, замени на дюни в Крапец на Соутрейдинг ЕООД, замени на земеделски имоти в Защитена местност Лонгоза от Интереншънъл спорт къмпани ЕООД.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари