Потребности на българското селско стопанство през призмата на климатичните промени и околната среда

снимка на Бояна Василева

На 22 юли инициатива "Зелени закони" подаде становище и предложения по проект на Идентифицирани потребности за изготвяне на стратегическия план за новата Обща селскостопанска политика. Представените потребности са следващата стъпка, която България предприема за изготвянето на Стратегическия план за ОСП 2021-2027г. и ще бъдат основа за разработване на интервенциите. Тоест това е моментът, в който браншовите организации и НПО могат да дадат мнението си и споделят идеите си. Доколко това ще бъде възприето ще проследим във времето.

Финалният документ на Стратегическия план за новата Обща селскостопанска политика ще определи разходването на средствата в селските райони в България в следващите 7 години. Добре разработеният стратегически план ще може да определи в каква посока да поеме развитието на земеделието и животновъдството. Стартегическият план ще отговори на въпросите дали ще се инвестира  в малки ферми и къси вериги на доставка, дали ще се окрупнява или сдружава селското стопнаство, дали млади семейства ще бъдат привлечени да живеят в селските райони, дали ще се произвежда с мисъл за природата и дългосрочно.

Становището може да бъде изтеглено в линка под новината.

Прикачени файлове: 
PDF icon zz3_stanovishte_potrebnostiosp_20200722.pdf

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари