Гражданска общност търси подкрепа за допълнения в Конституцията за правото на природа

снимка на Тома Белев

Особено важни за настоящите и бъдещите поколения са горите, реките, пасищата и влажните зони на България, както и защитата на ландшафта със специален закон. Това се заявява в предложение за допълнение към законопроекта за промени в Конституцията, внесен днес в деловодството на парламента от гражданска общност, представена организационно от „Зелени закони“. Исканията продължават да събират подкрепа в подписка – https://pravonapriroda.bg/podpiska

В Деня на доброволчеството 5 декември широка доброволческа общност – граждани с най-различни професии, 45 природозащитни, туристически, земеделски и правозащитни граждански организации и 26 общественици, изследователи и преподаватели от природните науки – заяви волята си гражданските приоритети да бъдат отчетени в дневния ред на политиците за промени в Конституцията. Кампанията настоява правото на природа да бъде развито заедно с по-добрите правосъдни принципи при започнатата процедура за изменение на Конституцията на Република България.

Вносителите изтъкват в мотивите към предложението си, че независимо от множеството доказателства на науката за полезната и незаменима роля на горите, реките, пасищата и влажните зони за благоденствието и просперитета на българското общество, все още нормативната база у нас е длъжник  на тяхното опазване и по никакъв начин не гарантира, че следващите поколения ще могат да се възползват от техните защитни функции. Освен научните доводи за важността на услугите от опазената природа за икономиката и живота, гражданите изтъкват и важността на българската природа за националната идентичност.

„Никой българин не може да си представи родното си място, а и България, без горите, реките, езерата и пасищата. Българската история и цялото творчество на народа, на големите ни писатели, поети и художници биха били различни и по-бедни без нашите гори и планини, без богатството, разнообразието и красотата на нашата природа,“ твърдят вносителите.

Те подчертават също, че българските граждани и българската икономика все по-често се сблъскват с екстремните последствия от климатичните промени – наводнения, бури, суша, горещини и пожари, като този процес, за съжаление, няма да спре, а ще се задълбочава. Затова запазената природа е и икономически важна – световният опит показва, че като превенция от вредното въздействие на увеличаващите се климатични промени най-евтини и устойчиви във времето са природно базираните решения, осигурявани от естествените природни екосистеми.

С тези мотиви доброволческата общност застава зад 2 текста за допълнение на чл. 21 на Конституцията, който защитава българската земя във всички нейни разновидности и изисква законодателите да приоритизират правото на природа с конституционна защита на конкретни земни форми:

(3) Горите, реките, пасищата и влажните зони имат особен принос за благоденствието на обществото и се съхраняват в полза на настоящите и бъдещите поколения.

(4) Природният ландшафт се защитава по ред, определен със закон.

Гражданската общност продължава да набира сила чрез подписка на уеб сайта https://pravonapriroda.bg/ 

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари