Призив до Министър председателя за прекратяване на субсидия, която вреди на околната среда и води до обществени конфликти

снимка на Екип Зелени закони

От гражданската инициатива „Зелени закони“ призовавахме министър председателя и министрите на околната среда и земеделието да се обединят около спиране на вредната за околната среда интервенция „Пасторализъм“, създаваща изкуствени обществени конфликти в Националните паркове Рила, Пирин и Централен Балкан.

Скоро ще стане десетилетие откакто научната и природозащитната общност започнаха да констатират, че управляваната от МЗХ субсидия/интервенция „пасторализъм“ нанася щети на природните местообитания на Националните паркове Рила, Пирин и Централен Балкан.


Субсидията бе предложена за територията на трите Национални парка от научната и природозащитна общност с идеята, че ще доведе до подобряването на състоянието на тревните местообитания и ще спре обрастването им с хвойна. Субсидията се получава за три месеца паша през лятото на територията само на трите национални парка и от момента на стартирането си започна да привлича животновъди от цялата страна в тях. И като конкретен пример - в резултат на нейното прилагане пашуващите крави само в Национален парк Рила се увеличиха от 661 през 2007 до 8338 през 20221.


Плановете за управление и на трите национални парка бяха правени в период, в който паша на домашни животни в парковете отсъстваше. Това беше проблем и по тази причина в тях бяха заложени максимални норми за пашуващи животни на хектар като за интензивни промишлени територии, а не като за защитени територии - национални паркове, където основната цел е опазване на местообитанията, а не тяхната интензивна стопанска експлоатация.


Увеличаването на животните, привлечени от субсидията и високата плътност на пашуващи животни естествено започна да нанася щети на природните местообитания, като не оказваше никакво влияние на разпространението на хвойната. Тези проблеми бяха констатирани от множество научни проучвания и анализи.


По тази причина, както научната и природозащитната общност, така и Министерството на околната среда и водите, от почти 10 години призовават за спиране на субсидията „Пасторализъм“. Идеята е, че премахването на субсидията ще спре засиления приток на животни от цялата страна към парковете, броят на пашуващите животни в тях ще спадне и така проблемът с щетите на местообитанията ще бъде решен от само себе си, без да е необходимо налагането на допълнителни административни ограничения на пашата в парковете.


За съжаление, позицията на Министерството на земеделието и храните винаги твърдо е била, че субсидията трябва да продължи, а Министерството на околната среда, ако констатира проблеми, трябва да забрани или ограничи пашата в Националните паркове.


Проблеми със субсидията/интервенция „Пасторализъм“ бяха констатирани и от възложената от Министерството на земеделието оценка за съвместимост на Стратегическия план за развитие на земеделието 2023 -2027. В резултат на тези анализи в становището по екологична оценка бе заложено прекратяване на субсидията „Пасторализъм“ в трите Национални парка след 2025 година, като дотогава трябва постепенно да се намали броя на пашуващите животни там.


Така за пореден път Министерството на земеделието се наложи. Вместо да бъде спряна субсидията и проблемът решен, се налага МОСВ да наложи административни ограничения на броя на пашуващите животни в преходния период.


Това естествено създава проблеми на всички фермери – и местни, и идващи от страната, и води до безсмислени обществени конфликти между тях, Дирекциите на националните паркове и Министерството на околната среда. В същото време експертите на Министерството на земеделието не предприемат нищо за да решат създадените от тях проблеми.


В тази връзка от "Зелени закони"  призоваваме за радикално решаване на тези конфликти и незабавно прекратяване на субсидията „Пасторализъм“ още от 2024 година.


Спре ли субсидията, броят на транспортираните до парковете животни ще се регулира по съвсем естествен начин и ще отпадне в голяма степен нуждата от допълнителни административни ограничения. 


Ако субсидията „Пасторализъм“ в Националните паркове продължи до 2026, това ще доведе до още две години ожесточени обществени конфликти в парковете. Продължаващите опити на Министерството на земеделието да продължи мярката в противоречие със становището по екологична оценка и европейското законодателство, могат да застрашат прилагането на целия Стратегически план. Вече има заведена жалба в ЕК по темата.

Българските животновъди трябва да бъдат подпомагани, за да бъдат конкурентноспособни. Необходимо е експертите на Министерството на земеделието да намерят как да ги подкрепят по начин, който не нарушава български и европейски екологични норми. Сигурно сме, че това е възможно и е въпрос единствено на желание от страна на експертите на МЗХ това да бъде направено.

Отговор на ЗДОИ на СИП до МОСВ – изх. № ЗДОИО – 17/19.05.2023 год.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари