Проектът за Национална програма за развитие 2030 няма връзка с Програмата на ООН

снимка на Вера Стаевска

Днес от Зелени закони подадохме становището си за обществената консултация по Проект на визия, цели и приоритети на Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030, която правителството на Република България обяви преди месец.

Мнението на експертите ни е, че документът трябва да бъде изтеглен и основно преработен, така че да отрази националните специфики за изпълнение на целите за устойчиво развитие. В настоящия си вариант Националната програма няма реална връзка с Програмата за устойчиво развитие за периода до 2030 г. на Организацията на обединените нации (ООН). В проекта липсват и реални индикатори, съответстващи на тези в документа на ООН.

В прикаченото ни становище по-долу има общи бележки по предложения документ и конкретика по отношение на анализираните секторни теми, по които от Зелени закони провеждаме регулярен мониторинг - климат и енергетика, устройство на територията, биоразнообразие и гори и селски райони.

Прикачени файлове: 
PDF icon zz_nacprogr_za_razvitie2030-stanovishte_28102019.pdf

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари