Проектът за общ устройствен план на Царево, предвиждащ застрояване на Странджа, ще се преработва

снимка на Иван Радев

Проектът за общ устройствен план на община Царево, който предвижда мащабно застрояване по крайбрежието на Странджа, и заради който над 1100 граждани изпратиха становища, ще се преработва. Това бе съобщено от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) в отговор на искане за достъп до обществена информация на инициативата “Зелени закони”.

Решението е взето, след като от Министерството на околната среда и водите са обърнали внимание, че Докладът за екологична оценка (ДЕО) и Докладът за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) върху предмета и целите на опазване на защитените зони са направени върху два различни по своето съдържание проекта. Доколкото се разбира от отговора на МРРБ, двата различни екипа по доклада за оценка за съвместимост с Натура 2000 и по доклада за екологична оценка са оценявали два различни варианта на проекта. Министерството на околната среда и водите е направило конкретни препоръки за отстраняване на различията. 

Според Тома Белев - експерт на Зелени закони, това ще наложи и ново обществено обсъждане доколкото обществото има право да се запознае, обсъди и изкаже становището си по един общ проект, включващ териториалното устройство, екологичната оценка и оценката за съвместимост с целите на Натура 2000, което според отговорът на МРРБ не се е случило. 

От “Зелени закони” разчитаме в рамките на преработката  да бъдат взети предвид и вече изказаните становища на граждани и организации, като  документът  бъде преработен из основи. “Зелени закони” ще продължи да следи развитието на този случай и да ви информира за нуждата от граждански действия, за да опазим най-южната част от българското Черноморие от ново презастрояване. 

Снимка: Вера Стаевска

Прикачени файлове: 
PDF icon pismo_94-00-38_10.4.2020.pdf

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари