Проектът за ПУП Борисовата градина е пред одобрение, въпреки несъответствия с изискванията на Столична община

снимка на Вера Стаевска

 Днес от 14ч е заседанието на столичния Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ), насрочено да разгледа проекта за ПУП на Борисовата градина. Най-вероятно това заседание е формалното финално приемане на проекта от Възложителя (Напревления "Архитектура и градоустройство" към Столична община), което е условие за финалното плащане според договора - http://borisova.zelenizakoni.com/.../SO_Kovachev... , стр 2, т. 3. Като продължение на инициативата си "Общностно развитие за Борисовата градина" - http://borisova.zelenizakoni.com/  и аналитичния си доклад от нея , от СИП препоръчваме да се приложи чл. 17 (4) от Договора с проектантите на ПУП на парка - връщане от ОЕСУТ за преработка поради непълноти и несъответствия. Най-малкото – според Договора в ПУП трябва да се изпълнят препоръките на журито за устройствените концепции от 2015 г – последните 2 страници тук http://borisova.zelenizakoni.com/…/protkol_juri_korekcia.pdf Сред препоръките са:
1. Да не се допуска ново строитество на сгради;
2. Никаква намеса в резерватната част на парка – резерватна част (от езерето Ариана, включително Слончето, езерото с лилиите, паметника Братската могила до алея Яворов) + североизточна част от тениск кортовете „Академик“;
3. Да не се предвиждат нови транспортни връзки в парка
4. Да се премахнат от резерватната част всякакви заведения и неприсъщи сгради
5. Да се предвидят нови пешеходни и велосипедни връзки между различните части на парка
6. Да се подобри сигурността
7. Да се разреши проблемът с частната собственост в полза на обществения интерес

8. Да се разработи екологосъобразна стратегия с конкретни мерки за биоразнообразието на парка

Проектът за ПУП предвижда ново строителство в ключови обекти (сгради на терените на сегашните автокъща "Капитолия" и ж.п. гара "Пионер), автомобилен достъп и паркинги и не хвърля светлина върху частните имоти и връщането им на общината - нещо повече, основен акцент е "съвместяване на публичния и частния интерес" и разглеждането на частните собственици като "участници в инвестиционния процес" и от територията на парка се изключват над 90 декара до вече приватизирания парцел на "София Ленд". Екологична стратегия напълно липсва, като от някои от предвижданията в първоначалната концепция - зелени "екодукти" за връзка между частите на парка пеш и с велосипед над пътните артерии - са компрометирани във финалния вариант (подлези като най-остаряло и фаворизиращо автомобилния поток решение).

От СИП ще внесем подробно становище, изброяващо несъответствията между проекта и изискванията на Договора за възлагането му, както и ще предоставим кратък вариант и инструкции за подаване от граждани, които искат да защитят публичния интерес към "Борисовата градина".

 

 

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари