Проведохме среща с гражданско сдружение, организиращо референдум срещу златодобив край Божурище

снимка на Вера Стаевска

Днес в София, зала „Щрак“, се срещнахме с активни граждани, организиращи референдум и активна кампания сред местни жители и администрация срещу проект за златодобив край село Златуша, община Божурище.  В срещата участваха четири членове на сдружението „Заедно за чиста природа“ - град Божурище, доц. д-р Йордан Кошев от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН , експертът по туризъм Десислава Алексова, адвокатът по природозащитно право Иван Велов, а от страна на Зелени закони - Тома Белев и Вера Стаевска.

Бяха обсъдени:

- нуждата за проследяване на решения на горските власти за засегнатите от проекта имоти

- предложения за защита на терена чрез ОУП на община Божурище

- обследване на замисимостта на питейните водоизточници от прилежащите в терена водни тела

- акценти на кампанията за референдум за отхвърляне на проекта за златодобив - основни аргументи в полза на чиста вода, природа като ресурс за туризъм, популяризация на ценен ландшафт и маршрути за екстремни спортове и други.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари