Работна среща на земеделски стопани в гр. Сливен

снимка на Бояна Василева

В дните 6 и 7 юли се състоя работна среща по проект “Мрежа от малки земеделски стопанства за наблюдение на местното управление на водите и сушата в България” в гр. Сливен. В работната среща участваха 5 земеделски производителя:

  • биоградина Екатерина - представлява смесено зеленчуково-овощна градина разположена на 14 дка в землището на село Чокоба, общ. Сливен;
  • Цветята на Камен - декоративен разсадник за многогодишни цветя разположен в гр. Орешник, общ. Тополовград;
  • екоцентър Езерец - представлява пермакултурна смесена зеленчуково-овощна градина на площ от 2.4 дка, подпомагаща отглеждането на 120 кошера пчели, разположена в с. Езерец, общ. Шабла;
  • ферма Венец - е разположена край с. Тодорово, общ. Плевен на площ от 50дка, отглеждат смесена пермакултурна овощна градина в комбинация с билки, храсти и зеленчуци, а край с. Дебнево, общ, Троян на площ от 500дка, имат смесени овощни градини, както и ябълкови градини и интензивна ниско-стъблена черешова градина;
  • ЗП Любомир Хаджийски - в момента на площ от 10 дка извършва регенериращи практики за повишаване на почвеното плодородие и подобряване на структурата на почвата чрез отглеждане на ръж, нахуд и боб папуда. До миналата година е отглеждал разнообразни зеленчуци, чрез биодинамични методи. Предвижда отново да включи зеленчукопроизводство чрез възстановяване на постоянните лехи

от 5 различни водосбора на България. По време на срещата си говорихме за сушата в България, управлението на водите на ниво земеделско стопанство, възможните добри практики, които могат да се приложат в стопанствата на земеделските производители и за поддържането и създаването на подпочвено и надпочвено биоразнообразие.

Всеки един от земеделските стопани представи своето стопанство и сподели за добрия и лош опит в управлението на водите. Срещата завърши с дискусия и събиране на идеи за решаване на проблеми в конкретното стопанство.

Повече за какво си говорихме по време за срещата и за участниците можете да видите в прикачената презентация.

Прикачени файлове

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари