Реформаторите последователни за опазването на Пирин

снимка на Вера Стаевска

Днес Реформаторският блок потвърди позицията си срещу нарушенията в концесионния договор на Юлен АД за ски-зона "Банско", застъпвана още от ДСБ през 2013 г в тяхно писмо до МОСВ. Те отново настояват "за разтрогване или предоговаряне на концесионния договор, с цел новата концесия да отговаря на всички условия на българското и на европейското законодателство", визирайки концесионера на ски зона "Банско". От "Зелени закони" приветстваме тази принципна позиция, особено на фона на заплахата за продължаващо нарушаване на българските закони, с включване на ново разширение на ски-зона "Банско" като цел дори и на разработвания в момента нов План за управления на Национален парк "Пирин". По тази тема Реформаторите отстояват принципна позиция, която бе потвърдена публично и от представителя им Марта Георгиева в предизборния дебат "Зелени закони" на 30 септември 2014 г.

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари