Реформаторският блок и Зелените за климата

снимка на Вера Стаевска

На 8 май в Медийната зала на БНР в рамките на проекта  "Да говорим (на) открито" на Сдружение за изследователски практики се проведе дебат за промените в климата. Участваха малко граждани и малко политически партии - може би поради експертния характер на темата или поради следпразничната дата. Виктор Лилов (Реформаторски блок) и Борислав Сандов (Зелените) дискутираха с присъстващите своите визии за нужните за България политики за климата, с помощта на експерта по темата Антоанета Йотова и модератора Иван Бедров.

Можете да видите дебата тук, като ето и кратко обобщение на основните акценти:

 

Във встъплението си експертът дефинира същността на климатичните промени в глобални и по-малки мащаби и необходимостта от провеждане на специфична национална политика в България като страна-членка на Европейския съюз (ЕС) със следните приоритети:

• осигуряване изпълнението на задължителните национални цели като принос за постигане на общите европейски цели до 2020 г.,

• осъществяване на политика и конкретни мерки за адаптиране към климатичните промени,

• интегриране на политика за реагиране на промени в климата в Споразумението за партньорство и оперативните програми за периода 2014-2020 г.

Виктор Лилов от Реформаторския блок изрази принципно мнение, споделяно от партиите в РБ, че няма устойчив растеж без чиста околна среда и „зелена“ икономика. Визията им е това да стане чрез реструктуриране на енергетиката у нас, като за целта е необходима дългосрочна стратегия, включваща високотехнологични решения. Във връзка с климатичните промени, от Реформаторския блок смятат за важно да се преосмислят политиките за селското стопанство, водния сектор, образованието в България, да се работи за промяна поведението на хората в бита относно използването на ресурсите (вода, електричество и пр.), както и незабавно да се разработи конкретна стратегия на България за климата.

Според Борислав Сандов от ПП "Зелените", заедно с военните конфликти, климатичните промени са основен глобален проблем и в политически, и в икономически план. Не е невъзможно да се случат най-песимистични сценарии за промени в климата, включително за България, но приетият през февруари т.г. Закон за ограничаване на изменението на климата по същество облекчава приложението на Закона за околната среда относно регламентирането на търговията с емисии, но не регламентира национална политика за промените в климата в необходимата пълнота. От ПП "Зелените" смятат, че търговията с въглеродни емисии не решава проблема и представлява изкуствено създадена среда, така че трябва да се търсят други решения. Например, трябва да се стимулира близкото потребление – т.е., продуктите да пътуват колкото е възможно по-малко до консуматора, което означава и създаването на локални пазари, стимулиране на местното производство, подкрепа за малките производители.

Поради експертния хаактер на темата не може да се каже, че гражданите формулираха конкретни очаквания към политик, които трябва да се развият по отношение на климата. Зададените от публиката въпроси могат да се обобщят като:

• какви политически решения има спрямо идентифицираните ефекти от климатичните промени върху земеделието и строитеслтвото  - проблеми в производството на храна и нови технологии и  инфраструктура;

• работят ли политическите партии  с експерти по въпроси, свързани с промени в климата;

• каква ще е цената на преструктуриране на икономиката в съответствие с климатичните промени и каква ще е при отказ да го направим;

• как голямата тема за климатичните промени се „превежда” в конкретни политически инициативи;

• кои са конкретните стъпки по отношение на климатичните промени, които са приоритети за партиите.

Експертът и представителите на двете политически формации отговориха накратко на въпросите. Предвид трудността от многобройните аспекти на темата за промените в климата, дискусията не беше фокусирана върху формулираните основни приоритети за национална политика. По време на дебата бяха представени и обсъдени и стратегически документи и проблеми на глобално ниво, като конкретните решения за политики на България не бяха точно идентифицирани, но и от двете представени в дебата партии се показа информиран интерес и реална воля да се работи по тях. Вижданията и позициите на Реформаторския блок и ПП "Зелените" по темата са близки, като "Зелените" формулираха по-конкретни предложения относно необходимите действия за постигане на практически резултати от провеждането на национална политика за промените в климата.

 

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари