След Калиакра, ще позволи ли правителството ЕС да осъди България и за "Рила буфер"?

снимка на Вера Стаевска

На фона на влязлото в сила съдебно решение на ЕС за незаконно разрешени от България строежи в зона от Натура 2000 на Калиакра, които трябва да бъдат съборени, а местообитанията - възстановени, напомняме, че предстои България да бъде осъдена и за липсата на защитена зона "Рила буфер", която правителството ни необяснимо защо отлага от 10 години. По стечение на обстоятелствата, има проекти за бъдещи ски курорти, съвпадащи с предложената от БАН и природозащитни НПО територия на "Рила буфер".

Прилагаме предложението за обявяване на зона "Рила буфер", внесено на 31.03.2015г от НПМ към БАН. Напомняме, че Поради спекулациите от страна на МОСВ, че има разминавания между БАН и природозащитници е важно да се отбележи, че има категоричен и пълен консенсус между мнението на Българската академия на науките и природозащитните организации за границите на тази зона и за нейното изключително значение - видно и от внесеното от НПО предложение, входирано от Зелени закони в края на декември 2014г, което е в унисон с това на НПМ от март 2015г.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари