Спешна нужда от становища - За Коледа Министърът на околната среда ще разреши строежи на Пирин

снимка на Вера Стаевска
Правителството се готви да подари ПИРИН за Коледа!

Според обявено от Министерството на околната среда обществено обсъждане с краен срок 22 декември, предстои да се приеме промяна в действащия План за управление на НП "Пирин", която увеличава 4,6 пъти територията с разрешено строителство в националния парк – разрешаване на строителството в зоната за туризъм, като така общо със зоната за съоръжения ще станат 2,8% от Националния парк с разрешено строителство, като до момента с действащия план са били 0,6% (разрешено строителство само в зоната за съоръжения). Изчисляване на сравнението показва, че застрояването ще бъде на 4,6 пъти по-голяма от досегашната част от Пирин, срокът за становище до 22 декември показва, че коледният подарък се планира да се приеме тихомълком между Коледа и Нова година.

Предвижданото строителство в тези зони е свързано с изсичане на вековни черномурови, смърчови, елови и букови гори с площ от над 8000 декара. Този опит за заобикаляне на строгата защита на Пирин, осигурявана от Закона за защитените територии (ЗЗТ) и действащия от 2004г План за управление се случва, докато проектът за нов План за управление на НП Пирин, срещу който протестираме от 2015г., е обект на съдебни спорове и не може да обслужи интересите за сечи - засега. 

Проекторешението на Министерски съвет за промяна на действащия план предвижда разрешаване на строителството в 4,6 пъти по-голяма от досегашната територия от парка и се предвижда за приемане тихомълком между Коледа и Нова година.

За да не допуснем това, важно е да регистрираме възможно най-голям брой негативни становища в рамките на обявеното обществено обсъждане - чернова на такова становище има в прикачения по-долу файл.

КАК да помогнете?
  1. Копирайте текста по-долу
  2. Поставето го в майл
  3. Изпратете майла до m.kalugerov@moew.government.bg, s.todorova@moew.government.bg, valeriaangelova@moew.government.bg, edno_gishe@moew.government.bg, team@zelenizakoni.com, azpirin@abv.bg
  4. Копието ни е нужно, за да имаме реална представа колко негативни становища са изпратени до МОСВ
  5. Изисквайте входящ номер - ВНИМАНИЕ: МОСВ издава един и същи входящ номер на всички податели на становища срещу промяната на Плана за управление на Пирин - до момента (20.12.2017) те са около 600, а те ще кажат, че тези мнение важат колкото 1 - за да можем да докажем всяко пратено становище, трябва да имаме изпратено до нас копие! Молим, пращайте становища и настоявайте за УНИКАЛЕН  входящ номер за своето индивидуално становище! За подробности https://www.facebook.com/sdruzheniezaizsledovatelskipraktiki/posts/948864888587923
  6. Препратете вашето писмо до свои приятели и ги помолете за ПОДКРЕПА!

Молим всеки гражданин, който е против по-нататъшни строежи и сечи в Национален парк „Пирин“, да изпрати до 22-ри декември подобно становище, за да изискаме да се оттегли проекторешението на МС за прокарване на нови строежи с незаконна (неподложена на екологична оценка) промяна на ПУ на НП „Пирин“.

Становищата трябва да се изпратят не по-късно от 22 декември до Министерството на околната среда (МОСВ) на адреси: m.kalugerov@moew.government.bgs.todorova@moew.government.bg и valeriaangelova@moew.government.bgВ същия имейл копирайте и деловодството на МОСВ -edno_gishe@moew.government.bg - и в текста на имейла изискайте да отговорят с входящ номер на МОСВ за становището Ви. Най-добре е да изпратите становището подписано като сканиран прикачен документ - но във всички случаи настоявайте за входящ номер.

Молим да изпратите становищата си с копие до team@zelenizakoni.com и azpirin@abv.bg  - за да имаме реална представа колко негативни становища са изпратени до МОСВ. Моля, препратете ни и получените от МОСВ входящи номера за становищата ви!

 

 

Прикачени файлове: 
Файл template_stanovishte_pirin_22dekemvri2017_fin.docx

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари