Визия за Витоша №1: какви първи стъпки набелязахме граждани и общински съветници в първата си среща за Витоша?

снимка на Вера Стаевска

На  22 април гражданската инициатива „Зелени закони“ заедно с общинските съветници Цветелина Симеонова-Заркин и Марта Георгиева проведе първа от поредица срещизабъдещетонаВитоша.Целта ни е под мотото „Визия за Витоша" всички заинтересовани институции и граждани да разгледаме досегашните предложения за решения за Витоша и да достигнем до общ път за осигуряване на достъп на гражданите заедно с опазването на природата на защитените територии в планината. В първата среща от серията участваха общински съветници от ПП-ДБ-Спаси София и ГЕРБ, представители на природозащитни организации, спортни клубове, туристически асоциации, местни инициативни групи, служители на концесионера на ски-зона Алеко. Срещата се състоя на символичния Ден на Земята – 22 април в залата на общинската Асоциация за развитие на София на ул. „Сердика" 1, ет. 3, София и видео запис от уводната дискусия можете да видите тук.

След дискусията участниците се разделиха на 4 тематични групи, всяка от които имаше 1 час, в който да обедини различните гледни точки около общи предложения за действие. Ето и резултатите от работата на групите, които ще бъдат представени на общинските съветници за разглеждане в ресорните комисии към Столичния общински съвет:

Група 1 УСТРОЙСТВО И ПРИРОДА

1. Устройство на кварталите

 • Управление на води;
 • Достъп до планината;
 • Зелени коридори.

2. Диалог за постигане на визия за устойчиво управление на горите от заинтересованите страни (ЮЗДП, СО и др.)

Включително:

 • Обявяване на ГФС общинска собственост (СОС+Кмет);
 • FSC Сертификация на общинските гори (СОС+Кмет) и поддържане на сертификати за държавните гори;
 • Постоянен мониторинг на природата.

3. Биосферен парк Витоша – задача на общината.

4. Опазване на водите и водоизточниците.

5. Консервационни и възстановителни дейности – за защитени видове и местообитания.

Група 2 ИНФРАСТРУКТУРА и ИЗДРЪЖКА

Пътища

1. СОС да поиска за стопанисване от МС държавните и частни /парчета/ от пътищата до х. Алеко  и до м. Златните мостове.

2. СОС да поиска двата пътя да бъдат включени в общинската пътна мрежа.

3. Кметът да възложи изготвянето на ПУП-ПРЗ за двата пътя.

4. Ремонт на двата пътя.

5. СОС да вземе решение за регулиране на достъпа за ППС по общинските пътища. Принцип: колкото паркоместа, толкова автомобили в планината. На 4 пункта за влизане в планината през почивните дни са необходими 8 човека за контрол.

Стопанисване на сградите

6. СОС да вземе решение за стопанисване на сградите в Дендрариума – те са общинска собственост. Ако се прецени, че е необходимо, могат да бъдат предоставени на ОП „Туризъм“.

7. ПСОВ Брезовица и канализация Алеко – отстраняване на проблема при Цветна поляна.

Възстановяване на канализацията.

8. Тоалетни (на Черни връх, Златните мостове, сградите на Дендрариума) – да се помисли за устойчиви дългосрочни решения, включително поддръжка и почистване.

9. Изготвяне на ПУП за ВиК, електропотребление.

10. Поддръжка на чешми – средства от общината за поддръжка (Район Витоша) и план за възстановяване на водоподаването към чешмите в посещаваните зони – Алеко, Златни мостове.

11. Сметосъбиране и сметоизвозване – за алеите в имоти, собственост на общината.

12. Оградата на „Аглика“ – премахване на незаконна ограда и възстановяване на законния достъп до 1 кв. км. от парка.

Група 3 ДОСТЪП ДО ПЛАНИНАТА

1. 4 точки за достъп – Княжево, Симеоново, Драгалевци, Рударци + метро. За лифт Драгалевци има съдебно решение.

2. Евтин достъп – близък до цените на градския транспорт (общински лифтове). Редуцирани цени за майки с деца и хора с увреждания.

3. План за управление на Природен парк „Витоша“ – няма нужда от промяна, но трябва да има разяснителна кампания за правилата и ограниченията в различните зони на Природния парк и информационни табели. В момента Дирекцията на ПП „Витоша“ работи и очаква скоро да приключи регулярната му актуализация.

4. Балансиран антропогенен натиск.

5. Редовно разписание и  връзки на свързващите линии автобуси: № 111 (Околовръстно) и № 64 (Фантастико) – обща спирка; № 64 и № 68 – от Г. М. Димитров (Люлин) (Студентски).

Х9 – 65  - на Околовръстното (Младост).

6. Бус лента на бул. Черни Връх.

7. Автобусите да имат място за велосипеди.

8. Организиране на пропуск на входните точки от СО – ограничен брой достъп, такса „влизане“ с автомобил.

9. АТВ и мотоциклети – извън територията на парка. Контрол.

Група 4 УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ

Как чрез решения за подобряване на достъпа да превърнем Витоша в дестинация за устойчив туризъм;

 • Наблюдение на дива природа; фото – къде и кога;
 • Развитие на алтернативни дестинации (вкл. „разсредоточване“ и извън Витоша) и по този начин намаляване на натиска. Достъп до останалите планини край София – Плана, Стара планина, Люлин, Лозенска;
 • Транспортна схема, която да улесни достъпа откъм Мърчаево и Ярлово;
 • Маркировка на терена и отделяне на различни видове туризъм (велосипеден / пешеходен);
 • Срещана тема хижи и какви хижи на Витоша;
 • Инфо ХЪБ за потребителя VisitSofia - и онлайн карти;
 • Витоша за учениците от/на София -  организация от СО с училища.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари