Забраната за изграждане на нов къмпинг на Иракли е заобиколена - според институциите нарушение няма

снимка на Вера Стаевска

Комерсиалният туризъм продължава да завзема територия в Иракли. Очевидно статутът "плаж за природосъобразен туризъм" не спира растящата урбанизация. Примерите за това са няколко - магазин върху дюна, светлинно замърсяване от хотела на мястото на бившия пионерски лагер, а отскоро и нов къмпинг.  

 

В района, който влиза в две защитени зони от Натура 2000 и граничи със защитена местност Иракли, това лято изникна поредният нов къмпинг, под името Wild camping Irakli. Въпреки че в началото на годината Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас отказва да съгласува изграждане на къмпинги в района заради липсата на действащ общ устройствен план на Община Несебър (Две такива решения могат да бъдат видени тук и тук), все пак поредният къмпинг се появи.

В гората над плажа Иракли, южно от бадемовата горичка, има заграден имот с изградени бани, огради, прокаран път до плажа и търговски обект тип каравана, продаващ риба и алкохол, без обаче да предоставя касови бележки на клиентите си. Огражденията са с надпис "терени под наем".

“Зелени закони” сигнализира компетентните институции, но нито една не откри нарушение в своята област на действие. Дирекцията за национален строителен контрол подробно описа изградените огради, инфраструктура, безразборно разположени палатки из имота и караваната за храна и алкохол, но заяви, че нищо от това не представлява строителство и нарушение от тяхната компетенция няма. РИОСВ Бургас пък се позова на липсата на заповед за обявяване на защитената зона Емине-Иракли, част от мрежата Натура 2000, което всъщност е неизпълнено задължение на Министерството на околната среда и водите, и обяви, че при това положение не е ограничено поставянето на преместваеми обекти на мястото. Всичко е наред и според представителя на Община Несебър, която е известен радетел за урбанизирането на зоната с цел повече приходи от туризъм. Националната агенция по приходите пък посети мястото, за да провери има ли незаконна търговска дейност. Въпреки че цял август и в началото на септември караваната до плажа продава храна и алкохол, а хора плащат и за да разположат палатки в Wild camping Irakli, инспекторите на НАП твърдят, че не са открили никаква каравана, нито какъвто и да е търговски обект на мястото, което са посетили в периода между 25 август (когато подадохме сигнала) и 31 август, когато получихме отговор. 

 

Извършихме проверка на 3 септември - караваната си е все там и си работи. Прилагаме снимки и документите получени от институциите.

Това е поредното завземане на част от зоната Иракли, след като бившият пионерски лагер вече е заменен от луксозен хотелски комплекс, с високи огради, през които граждани не могат да преминават и който огрява нощем целия залив на километри със силната си светлина. Друг търговски обект в района е разположен директно върху дюна. Обектът е част от концесията на плаж Вая и очевидно се толерира от държавата, която не е предприела действия срещу него.

 

Инициативата “Зелени закони” призовава институциите да не бягат от отговорност и всяка от тях да си измива ръцете с дупки в нормативната уредба, а да предприемат действията, които се изискват от тях, за да защитят природата в едно от последните кътче по Черноморието, което все още е със сравнително незасегнато от свръхурбанизацията.

 

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари