Заключителна работна среща по проект „Мрежа от малки земеделски стопанства за наблюдение на местното управление на водите и сушата в Бъгария”

снимка на Бояна Василева

В следобеда на 14 май (събота) в Дом на учения, гр. София се състоя заключителната работна среща на мрежата от малки земеделски стопанства за наблюдение на местното управление на водите и сушата в България подкрепено чрез грант от Институт Отворено общество – Фондация София (OSIS).

Представихме дебатите състояли се през февруари и май на 2022 г. в с. Орешник, община Тополовград и в с. Езерец, община Шабла. В резултат на общностната среща за ремонта на общите чешми в с. Орешник бе отпусната сумата от 10 000 лв. от общинския бюджет на Тополовград. Така също ползвателите на чешмите се споразумяха за ежегодни срещи по темата за координацията и участниците по поддръжката им.

Всеки един от земеделските стопани представи реализирания чрез микро-грант проект за управлението на водите в стопанството, а именно:

  • биоградина Екатерина, с. Чокоба, общ. Сливен - изграждане на система за напояване с дъждовна вода на оранжерии за зеленчуци от 120 кв.м. – резервоари и отвеждане,  мониторинг на количество на събрана вода и ползването й за периода февруари-май 2022 г.;
  • еко център "Езерец", с. Езерец, общ. Шабла - изграждане на пермакултурна градина за пчели с цел повишаване на биоразнообразието и съответно подобряване на микроклимата на 120 кошера пчели;
  • ферма "Венец", с. Дебнево, общ. Троян - формиране на капацитет и проучване на хидрологията на земеделското стопанство с цел извършване на регенеративно земеделие чрез събиране на данни за микроклимата в с.Дебнево, ползване на влагомери на почвата, ползи;
  • Цветята на Камен, с. Орешник, общ. Тополовград - кампания по набиране на средства за сондаж, работа с местната общност и управление на общите селски чешми като резервен вариант за събиране на вода за поливане;
  • ЗП Любомир Хаджийски, гр. Стамболийски - засаждане на топлозащитен и за създаване на въздушна циркулация многоетажен растителни ивици от кипарис и райска ябълка.

Обсъдихме Стратегическия план за земеделие 2023-2027 г. и какви интервеции са предвидени за управление на водите в земеделското стопанство. Посочи се сериозния проблем за невъзможност за избор на смесен статут масив в земеделско стопанство, което е най-устойчивия, конкурентен и "зелен" начин за управление на земеделската земя. Масив от смесен тип представлява зеленчукова градина, овошна градина и нива едновременно в един масив. Тоест предложената интервенция за изграждане на зелена инфраструктура от самото си начало е компроментирана и никой няма да кандидатсва за нея, ако не се уреди предварително възможността за избор на масиви от смесен тип при директните плащания.

Представихме и обобщение на запитването ни по ЗДОИ към 4-те Басейнови дирекции относно процедурата за издаване на разрашително за водовземане от подземни води. При стриктно спазване на сроковете от страна на заявителя и отговорната институция процедурата би трябвало да отнеме 34 календарни дни от страна на отговорната институции и максимум 2 месеца от страна на заявителя. 

Тук може да намерите презентацията от заключителната среща.

 

 

    

Прикачени файлове: 
PDF icon cj_presentation_final_meeting_may22.pdf

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари