Защо 15 години по-късно заменките отново са скандал?

снимка на Вера Стаевска

„Какво ще се случи със скандалните заменки на гори и ще позволи ли Конституционният съд да бъдат застроени?“ – това ще дискутират граждани и политици днес от 15 ч. в зала 3 на Дом на науката и техниката, ул. Раковски №108, в рамките на дебат на инициативата „Зелени закони“. Въпросът е отново актуален, след близо 15 години от гражданските протести и 10 години от решението на Европейската комисия за това, че замяната на държавни гори край морския бряг и курортни територии е незаконна държавна помощ за новите собственици – емблематични случаи са държавните гори край плажовете Карадере, Иракли, Камчийски пясъци и курорта Мальовица, които към този момент са частни, след символично „заплащане“ с гори в отдалечени краища на страната.

Темата на дебата е особено актуална не само поради започналото конституционно дело срещу законовата забрана в Закона за горите, която засега защитава от застрояване заменените гори, не само поради заведения преди месец от Европейската комисия съдебен иск срещу България заради това, че не е получила обратно компенсация от възползвалите се нови собственици на заменките, но и във връзка с разразилия се в последните дни скандал с планираната продажба на 700 хил. декара държавни земеделски земи, с което очакваме схемата със заменките да се повтори на нов глас.

На дебата се очаква да бъде обсъдени мотивите на Висшия адвокатски съвет в защита на частните заменители да заведе конституционно дело № 16/2023 г. срещу пар. 3 от ПЗР на Закона за горите, който защитава незаконно заменените гори от застрояване. Ще бъде обсъдено и защо и как да бъде защитен държавният и обществен интерес от запазване на забраната. Ще се разясни и на какъв етап е течащата процедура за възстановяване на незаконната държавна помощ от заменителите по силата на Решение №2015/46 от 2014 г. на Европейската комисия и защо Комисията е завела съдебен иск за милиони левове срещу България за неизпълнение на нейното Решение. Ще се повдигне и въпросът защо държавата в лицето на Министерството на земеделието вместо да възстанови държавната помощ от заменителите, губи едно след друго всички дела в съда, заведени от заменителите срещу Министерството, което освен узаконяване на заменките, води и до съдебни разноски от десетки хиляди левове по всяко дело.

По-специално по отношение на конституционното дело ще бъдат разисквани конкретни правни аспекти на законодателната забрана за урбанизация на заменените гори, като спазване на принципите „пропорционалност“ и „справедливост“ на наложените ограничения върху властта на частните собственици на заменени гори, надделяващия обществен интерес по силата на чл. 15 (опазването на околната среда), чл. 18 (публично-правната значимост и всеобща полезност на Черноморското крайбрежие, водите, горите и парковете с национално значение), чл. 19 (гарантирането на еднакви правни условия за стопанска дейности, предотвратяването на нелоялна конкуренция и защитата на потребителя), чл. 21 (защитата на земята, като основно национално богатство) и др. от КРБ (КД №3/2001, КД №2/2013, КД №14/2020), както и защита на обществения интерес и изпълнение на Решение №2015/46 от 2014 г. на Европейската комисия за възстановяване на държавата на незаконната държавна помощ.

По повод на конституционното дело, природозащитната инициатива „Зелени закони“, член на коалиция „За да остане природа в България“, вече изпрати Становище по конституционното дело с искане забраната за застрояване на заменените гори да бъде защитена от Конституционния съд с оглед огромното природозащитно значение на заменените гори и грубо нарушените чрез заменките правил за свободна конкуренция и защита на държавния интерес.

Пълният текст на становището на „Зелени закони“ по К.Д. №16/2023 е публикуван тук:

https://www.zelenizakoni.com/sites/default/files/attachments/stanovishche_do_ks_i_ns_za_gorskite_zamenki.pdf

За организаторите: 

 

Инициативата „Зелени закони“ се осъществява от 2014 г. досега от Сдружение за изследователски практики. Тя поддържа експертни анализи върху природозащитните аспекти на политиките за биоразнообразие, гори, устройство на територията, селски райони, енергетика и климат. Въз основа на експертния мониторинг „Зелени закони“ развива от години кампании за гражданско участие и диалог с политиците за „позеленяване“ на българските закони и политики в областите на устройството на територията, биоразнообразието, горите, селските райони, климатичните политики и енергетиката. Инициативата е член на природозащитната коалиция „За да остане природа в България“. https://www.zelenizakoni.com


 

 

 

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари