"Зелени закони", "Грийнпийс - България" и Александър Дунчев продължават работата за подобряване на енергийното законодателство

снимка на Петко Ковачев

"Зелени закони", "Грийнпийс - България" и депутатът Александър Дунчев от ПП "Продължаваме промяната" подготвяме предложения за подобряване на Закона за енергетиката (ЗЕ). Те са насочени към сигурността на битовите потребители и бизнеса, защото затягането на контрола, включително завишените санкции и глоби, ще намалят ентусиазма на желаещите да манипулират енергийния пазар. 

Инициативата ни е вследствия внесените от Александър Дунчев промени в ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), които стъпваха на наши становища с цел улесняване на достъпа до ВЕИ за собствени нужди на битови потребители и енергийни общности. Тези предложения не бяха допуснати сдо разглеждане, но ще бъдат прецизирани в бъдещ законопроект за ЗЕВИ.

Една от основните цели на настоящите ни предложения за Закона за енергетиката (ЗЕ) е да се засили контролът върху пазара на електрическа енергия и газ от страна на контролиращата институция - Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Ролята на КЕВР за контрол върху забраната за търговия с вътрешна информация, забраната за манипулиране на пазара и другите задължения, установени с Регламент 1227/2011 (РЕМИТ) от 25 октомври 2011 година относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия е ключова. Към момента транспонираните в Закона за енергетиката изисквания на Регламент 1227/2011 позволяват недобросъвестни участници на пазара на електроенергия и газ да заобиколят контролните механизми на КЕВР и да манипулират пазара на енергия.

Към момента КЕВР е с частично вързани ръце за контрол, поради ограничените възможности за сезирането ѝ за потенциални нарушения, както и липсата на възможност за самосезиране. Този недостатък се премахва с предлаганото допълване на списъка на лицата, които могат да сезират КЕВР за нарушения - това вече ще могат да правят и сдружения на потребители и граждански организации, които имат дейности, свързани с развитието на енергийния сектор. Предлагаме и уреждането на възможността КЕВР да се самосезира за започване на проверки за нарушения.

Едновременно с това, предложенията ни гарантират, че няма да се „отвори“ политически или съдебен „чадър“ над проверяваните лица (напр. чрез забавяне или прекратяване на проверките, което би дало възможност за манипулиране на доказателствата за нарушенията) и събраните доказателства ще бъдат използвани в производството. 

Друго наше предложение се основава на факта, че към момента търговците на енергия не са задължени лица и не са обект на ЗМИП, въпреки сравнително лесните възможности за пране на пари, които дава търговията с електроенергия и природен газ. Затова предложението ни е чрез промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари ще се гарантира, че участниците на пазара на енергия, включително чуждестранните, ще подлежат на строг контрол срещу прането на пари, което е един от сериозните фактори, руиниращи свободната конкуренция, пазара и в крайна сметка – демократичните устои на обществото и държавата.

Повече за нуждата от реформи в КЕВР сме писали тук.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари